Nowy Kodeks Pracy 2018

realne zmiany czy niejasne widmo przyszłości?

 

W ostatnich dniach temat tzw. nowego kodeksu pracy jest szeroko komentowany nie tylko w mediach, ale także wśród zainteresowanych, czyli pracowników i pracodawców. Wszystko za sprawą informacji przekazanej przez Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy – Wiceministra Marcina Zielenieckiego, który podczas konferencji prasowej w dniu 14 marca br. ogłosił, że Komisja Kodyfikacyjna zakończyła prace i podjęła uchwałę o przyjęciu dwóch projektów: Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy.

Relacja z konferencji prasowej komisji kodyfikacyjnej prawa pracy.

Co niosą ze sobą długo oczekiwane i zapowiadane zmiany w prawie pracy oraz kiedy możemy się ich spodziewać? – Tego jeszcze nie wiemy.

 

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany

 

Na nowy kodeks pracy czekają nie tylko pracownicy, ale także i pracodawcy. Wszyscy licząc na to, że nowe przepisy okażą się dla nich bardziej przychylne. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę fakt, że obowiązująca regulacja – mimo że niejednokrotnie nowelizowana – liczy ponad 40 lat, a jej rozwiązania nierzadko nie nadążają za ciągle rozwijającym się rynkiem pracy. Na ocenę czy nowy kodeks pracy sprostał tym oczekiwaniom będziemy musieli jednak jeszcze poczekać. Po pierwsze dlatego, że treść projektów Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy nie jest znana (nie podano ich do publicznej wiadomości), a po drugie dlatego, że – jak podkreśla sama Komisja Kodyfikacyjna – opracowane kodeksy są dopiero projektami.

 

Co może się zmienić?

 

Proponowanych zmian jest wiele. Obejmują zarówno pracowników, jak i pracodawców, odnoszą się do podstaw zatrudnienia, czasu pracy, premii, możliwości rozwiązania stosunku pracy jak i innych aspektów związanych z zatrudnieniem.

 

Nowy Kodeks Pracy – Zmiany

 

Do najistotniejszych propozycji z pewnością należą:

 

  • zakaz pracy na podstawie umów cywilnoprawnych – w tym o dzieło i umowy zlecenia
  • wprowadzenie nowych typów umów o pracę (umowa o pracę sezonową, dorywczą i nieetatową)
  • obowiązek zawiadamiania pracownika o zamiarze zwolnienia
  • zrównanie wymiaru urlopów do 26 dni dla wszystkich zatrudnionych bez względu na staż pracy
  • wydłużenie okresu obowiązywania umowy na okres próbny do 6 miesięcy
  • konieczność odpracowywania przerw w pracy
  • zwolnienie kobiety w ciąży za zgodą Państwowej Inspekcji Pracy

 

Proponowanych zmian jest z pewnością więcej, ale to czy zaczną one obowiązywać, a jeżeli tak to w jakim kształcie, okaże się dopiero w przyszłości i to zapewne nie tej najbliższej. Komentowane projekty już w tej chwili budzą duże kontrowersje, a proponowane rozwiązania nie cieszą się 100 % poparciem nawet wśród samych członków Komisji Kodyfikacyjnej. Przeciwko przyjęciu projektów w proponowanym kształcie opowiedzieli się bowiem eksperci należący do NSZZ “Solidarność”, OPZZ i Pracodawców RP.

 

Co dalej?

 

Teraz projekty przyjętych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy kodeksów trafią do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Samo Ministerstwo również studzi zainteresowanie medialne i dyskusje nad zmianami w prawie pracy, wskazując, że komentowane kodeksy są jedynie projektami zmian i zapewne ulegną modyfikacjom.

Więcej o stanowisku Ministerstwa.  

Zanim proponowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy rozwiązania staną się obowiązującym prawem muszą jeszcze przejść całą procedurę ustawodawczą, a to z pewnością potrwa.

 

Tak samo jak nasi Klienci jesteśmy żywo zainteresowani prowadzonymi pracami i zmianami w prawie pracy. Na bieżąco śledzimy postępy prac nad nowymi kodeksami i z niecierpliwością oczekujemy na projekt ustawy, o której z pewnością nie raz będziemy pisać.

 

Co mówią inni? Więcej artykułów o nowym kodeksie pracy:

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń