Kodeks zbiorowego prawa pracy 2018

 

Kodeks zbiorowego prawa pracy to w polskim prawie nowy twór, stworzony przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. Choć kodeks ten jest dopiero projektem i propozycją ekspertów z dziedziny szeroko pojętego prawa pracy, już dziś budzi wiele kontrowersji i cieszy się dużym zainteresowaniem. Żeby dowiedzieć się czy nowy kodeks wejdzie w życie, a jeśli tak – czy jego rozwiązania przełożą się na sytuację zarówno pracowników jak i pracodawców, będziemy musieli jednak jeszcze poczekać. Propozycja Komisji Kodyfikacyjnej jest bowiem jedynie projektem, który – aby stał się obowiązującym prawem – musi przejść jeszcze długą drogę.

 

Czy Kodeks zbiorowego prawa pracy jest potrzebny?

 

Kodeks zbiorowego prawa pracy, z założenia ma stanowić swego rodzaju zachętę dla pracodawców do zawierania układów zbiorowych pracy i możliwość dostosowania panujących w danym zakładzie warunków pracy do potrzeb zarówno jego pracowników jak i pracodawcy. W obecnym stanie prawnym układy zbiorowe pracy nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż obowiązujące ustawy i rozporządzenia. Nic więc dziwnego, że pracodawcy niechętnie zasiadają do rozmów, których wynikiem będzie zawsze pogorszenie ich sytuacji. Zmiana tej zasady wydaje się być korzystna. Po pierwsze dlatego, że daje obu stronom elastyczność w kształtowaniu warunków pracy wyłączając bezwzględne stosowanie przepisów prawa pracy, po drugie skłania obie strony do dialogu i większego zrozumienia wzajemnych potrzeb.

 

Co ma się zmienić?

 

Po pierwsze układy zbiorowe będą mogły przewidywać postanowienia mniej korzystne dla pracowników niż te przewidziane w kodeksie pracy. Po drugie układy zbiorowe mają być zawierane na czas określony maksymalnie 3 lat i nie muszą regulować warunków zatrudnienia kompleksowo. To oznacza, że układy będą mogły dotyczyć jedynie poszczególnych sfer zatrudnienia takich jak np. czas pracy czy wynagrodzenie.

 

Propozycje Komisji Kodyfikacyjnej należy ocenić pozytywnie. Proponowane rozwiązania mogą rozwiązać problemy, z którymi obecnie boryka się większość zakładów pracy i dostosować warunki zatrudnienia do specyfiki danej branży. Czy Kodeks zbiorowego prawa pracy wejdzie w życie i stanie się częścią porządku prawnego – tego jednak nie wiemy. Zanim proponowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy rozwiązania staną się obowiązującym prawem muszą bowiem przejść całą procedurę ustawodawczą, a to może nie tylko długo potrwać, ale także dużo zmienić.

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń