Adwokat Prawo Pracy – Oferta 2019

Adwokat Prawo Pracy to oferta usług prawnych z zakresu prawa pracy kancelarii adwokackiej ŻAKIEWICZ ADWOKACI. Niniejsza oferta skierowana jest przede wszystkim do pracowników i pracodawców szukających profesjonalnej obsługi prawnej w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ofertę w Zakresie Prawa Pracy Kierujemy do:

 • pracodawców
 • pracowników
 • związków zawodowych
 • kadr
 • działów HR

Zakres Obsługi Prawnej – Prawo Pracy

W ramach usług bieżącej pomocy prawnej kancelaria adwokacka oferuje doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym w szczególności:

Umowy o Pracę

 • przygotowanie i opiniowanie umów o pracę i innych aktów kreujących stosunek pracy oraz dokumentów związanych z ustaniem zatrudnienia
 • przygotowanie i opiniowanie indywidualnych kontraktów menedżerskich

Inne Umowy z Pracownikami

 • opiniowanie i wybór optymalnej formy zatrudnienia
 • umowy zlecenia
 • umowy o dzieło
 • przygotowanie umów o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia i po jego ustaniu
 • przygotowanie dokumentów dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników

Dokumentacja dla Pracodawców

 • przygotowanie kompletnej dokumentacji pracowniczej, w tym wzorów umów zawieranych z pracownikami
 • tworzenie najkorzystniejszych modeli w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy, w szczególności w zakresie systemowych rozwiązań dotyczących zatrudniania pracowników
 • opracowanie wszelkich dokumentów wymaganych przez przepisy prawa pracy
 • opracowanie wewnątrzzakładowych aktów prawnych, regulaminów:
  • pracy
  • wynagradzania
  • zakładowych funduszy świadczeń socjalnych
  • układów zbiorowych pracy
 • analizę obowiązujących u pracodawców wewnętrznych aktów prawnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • przeprowadzanie audytów w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym przede wszystkim dotyczącej
  • czasu pracy pracowników
  • zasad wynagradzania w kontekście równego traktowania,
 • opracowanie procedur antydyskryminacyjnych i antymobbingowych
 • opracowanie procedur zwolnień grupowych

Obsługa Prawna Pracodawców

 • konsultacje i negocjacje z przedstawicielami pracowników (np. związkami zawodowymi, radami pracowniczymi)
 • negocjacje z pracownikami w sprawach dotyczących zatrudnienia, a w szczególności:
  • nawiązania stosunku pracy
  • zakończenia stosunku pracy
  • rozwiązania umowy za porozumieniem stron
  • rozliczeń z tytułu nadgodzin
 • doradztwo w zakresie przestępstw związanych z pracą, popełnianych na szkodę pracodawców

ZUS

 • odwołania od decyzji organów
 • porady prawne związane z opłacaniem i odprowadzeniem składek
 • opinie prawne z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

Związki Zawodowe

 • tworzenie zakładowych organizacji związkowych
 • doradztwo prawne dla zarządu i członków związków zawodowych

Opinie Prawne Prawo Pracy

 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy,

Państwowa Inspekcja Pracy – Kontrole

 • reprezentację w toku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
 • sporządzanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne
 • odwołania od decyzji

Spory Sądowe Prawo Pracy

Kancelaria Prawo Pracy

Szukasz porady prawnej w sporze z pracodawcą, a może nie wiesz jak wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi? Jak napisać odwołanie do sądu pracy? Jak sprostować świadectwo pracy? Co to jest wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy?

Kancelaria adwokacka ŻAKIEWICZ ADWOKACI świadczy pomoc prawną we wszystkich sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników – poczynając od etapu rekrutacji personelu aż po ustanie zatrudnienia. Dzięki doświadczeniu naszego zespołu podejmujemy się wszystkich zadań związanych z szeroko rozumianym prawem pracy i zbiorowym prawem pracy.

Jeżeli szukasz prawnika, adwokata, radcy prawnego specjalizującego się w prawie pracy dobrze trafiłeś. Mamy bogatą praktykę i doświadczenie w obsłudze z zakresu prawa pracy na terenie całej Polski. Przeczytaj rekomendacje naszych klientów.

Kontakt we wszelkich sprawach związanych z Prawem Pracy

Wypełnij Formularz Kontaktowy lub zadzwoń.

Adwokat Prawo Pracy Warszawa

Sprawami z zakresu prawa pracy w Warszawie zajmują się Maciej Żakiewicz i Paulina Szypołowska

Adwokat Prawo Pracy Katowice

Sprawami z zakresu prawa pracy w Katowicach zajmują się Maciej Żakiewicz i Paulina Szypołowska.

Adwokat Prawo Pracy Kraków

Sprawami z zakresu prawa pracy w Krakowie zajmuje się Paulina Drzazga-Poproch.

Adwokat Prawo Pracy Wrocław

Sprawami z zakresu prawa pracy we Wrocławiu zajmują się Anna Grela i Iwona Górnicka.