CZY PRZY ORZECZONYM ROCZNYM LUB DWUNASTOMIESIĘCZNYM ZAKAZIE PROWADZENIA POJAZDÓW TRZEBA PONOWNIE ZDAWAĆ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY?

Wielu kierowców, w stosunku do których sąd orzekł roczny zakaz prowadzenia pojazdów staje przed pytaniem, czy z dotkliwą dolegliwością jaką jest zakaz prowadzenia pojazdów będzie się wiązała również konieczność ponownego przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy? Jeszcze więcej wątpliwości pojawia się w związku z krążącymi w sieci oraz udzielanymi przez niektórych funkcjonariuszy policji informacjami o zależności obowiązku przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy od wymiaru orzeczonego środka karnego, a mianowicie jednego roku lub dwunastu miesięcy zakazu prowadzania pojazdów. Ponieważ zakaz prowadzenia pojazdów jest najczęściej orzekanym w Polsce środkiem karnym, skala problemu jest dość duża.

Odpowiadając na postawione pytanie należy stwierdzić, że w żadnym z powyższych przypadków kierowca nie będzie obarczony obowiązkiem ponownego przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy.

Przy zakaznie na 1 rok albo na 12 miesięcy nie musisz zdawać ponownie egzaminu na prawo jazdy

Orzeczony na okres 1 roku lub 12 miesięcy zakaz prowadzenia pojazdów nie nakłada na kierowcę obowiązku ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy.

Dlaczego tak jest? Kiedy 1 rok, a kiedy 12 miesięcy zakazu?

Wyjaśniając zaistniałą wątpliwość należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, że orzeczony wyrokiem sądowym środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów może zostać orzeczony zarówno w wymiarze:

  • jednego roku, jak i
  • 12 miesięcy

i nie jest to wyłącznie kwestia językowa.

Czas trwania orzeczonego przez sąd środka karnego zależy bowiem od kwalifikacji prawnej czynu, za jaki zostaliśmy pociągnięci do odpowiedzialności karnej, a ogólnie rzecz biorąc od tego, czy czyn ten został zakwalifikowany jako przestępstwo czy wykroczenie. Różnica polega bowiem na tym, że zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony w związku z popełnieniem przez prowadzącego pojazd przestępstwa np. z  wymierza się w latach, natomiast w przypadku wykroczenia, np. z Art. 87 KW – w miesiącach lub latach.

Kiedy orzeka się zakaz prowadzenia na 1 rok a kiedy na 12 miesięcy?

  • Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok orzeka się tylko za przestępstwo
  • Zakaz prowadzenia pojazdów na 12 miesięcy orzeka się tylko za wykroczenie

 

W zależności więc od kwalifikacji prawnej danego czynu, zakaz prowadzenia pojazdów może w przypadku przestępstwa wynieść od 1 roku do 10 lat (art. 43 § 1 k.k.), natomiast w przypadku wykroczenia od 6 miesięcy do 3 lat (art. 29 § 1 k.w.).

Zakaz, a obowiązek zdawania egzaminu

Niezależnie jednak od przyjętej kwalifikacji prawnej i orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów w wymiarze 1 roku czy 12 miesięcy, kierowca, w stosunku do którego taki środek karny został orzeczony nie będzie podlegał obowiązkowi ponownego przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy. Zgodnie bowiem z art. 49 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega wyłącznie kierujący ubiegający się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego był on pozbawiony przez okres przekraczający jeden rok.

Kto musi zdawać ponowny egzamin?

Ponowny egzamin na prawo jazdy muszą zdawać osoby, które były pozbawione prawa jazdy na okres przekraczający jeden rok. 

 

Ani 1 rok zakazu, ani 12 miesięcy zakazu nie są okresami przekraczającymi 1 rok.

Do egzaminu i to zarówno teoretycznego jak i praktycznego będzie więc musiała przystąpić każda osoba, wobec której zakaz prowadzenia pojazdu został orzeczony na okres przekraczający jeden rok, a więc w przypadku przestępstwa – np. na 2 lata, a wykroczenia – np. 1 rok i sześć miesięcy. Jeżeli zaś zakaz prowadzenia pojazdów nie przekraczał jednego roku kierowca nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy. Dotyczy to także kierującego, który nawet po upływie rocznego zakazu prowadzenia pojazdów nie odebrał z siedziby właściwego organu dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem i nie dysponował nimi przez okres dłuższy.

Ważne

Nałożony przez ustawę obowiązek sprawdzenia kwalifikacji dotyczy bowiem jedynieprzypadków, w których dana osoba nie dysponowała prawem jazdy przez czas dłuży niż jeden rok na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

Mamy nadzieję, że tym samym rozwialiśmy wszelkie wątpliwości kierujących co do obowiązku ponownego przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy.

W przypadku pytań zachęcamy do ich zadawania w komentarzach poniżej.

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń