Co to jest wypadek mniejszej wagi?

Wypadek mniejszej wagi jest kolejnym – m.in. obok stopnia społecznej szkodliwości czynu – pojęciem, które nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane. Wiele przepisów odwołuje się do tzw. wypadku mniejszej wagi – np. Art. 286 KK czy Art. 62 U.P.N..

Zaistnienie wypadku mniejszej wagi wpływa na wymiar stosowanej wobec sprawcy kary i jest podstawą do wymierzenia kary łagodniejszej. Czasem od oceny czy mamy doczynienia z wypadkiem mniejszej wagi zależy kwalifikacja prawna czynu z przepisu przewidującego łagodniejszą odpowiedzialność.

Jak ocenia się wypadek mniejszej wagi?

Z wypadkiem mniejszej wagi mamy do czynienia w sytuacji, kiedy sprawca dopuszcza się popełnienia danego przestępstwa, ale robi to w szczególnych okolicznościach, które sprawiają, że jego czyn nie jest na tyle niebezpieczny czy karygodny dla społeczeństwa żeby zastosować wobec niego zwykłą, a więc surowszą karę.

Przy ocenie czy dane zachowanie sprawcy stanowi wypadek mniejszej wagi należy brać pod uwagę czynniki takie jak:

  • sposób działania sprawcy
  • rodzaj dóbr w które godzi sprawca
  • charakter i rozmiar szkody wyrządzonej czynem
  • czas i miejsce jego popełnienia
  • a także motywy i cel działania sprawcy
  • czy stopień jego winy

Warto wiedzieć
Niska wartość przedmiotu przestępstwa nie jest wyłączną podstawą do uznania wystąpienia wypadku mniejszej wagi, ale może i powinna być jedną z okoliczności branych pod uwagę przy ocenie, czy dane zachowanie stanowi wypadek mniejszej wagi.

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń