Wyłudzenie Kredytu – Regulacje Prawne

Wyłudzenie kredytu opisane w art. 297 Kodeksu Karnego polega głównie na posłużeniu się podrobionym, przerobionym, poświadczającym, nieprawdę lub nierzetelnym dokumentem lub oświadczeniem w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, korzyści majątkowej w postaci otrzymania m. in. kredytu, pożyczki, dotacji, poręczenia itp.

Uwaga!

Wyłudzić kredyt można od:

 • banku,
 • jednostki organizacyjnej, która na podstawie ustawy prowadzi działalność podobną do bankowej,
 • organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi.

Przestępstwo z art. 297 § 1 KK

Przestępstwo z art. 297 § 1 KK polega na wyłudzaniu:

 • kredytu,
 • pożyczki pieniężnej,
 • poręczenia,
 • gwarancji,
 • akredytywy,
 • dotacji,
 • subwencji,
 • potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy,
 • instrumentu płatniczego lub
 • zamówienia publicznego

poprzez przedłożenie:

 • podrobionego dokumentu
  (potocznie mówiąc – sfałszowanego),
 • przerobionego dokumentu
  (tj. autentycznego, którego treść została jednak zmieniona),
 • dokumentu poświadczającego nieprawdę
  (tj. dokumentu autentycznego, ale poświadczającego informacje niezgodne z prawdą), albo
 • nierzetelnego dokumentu
  (np. takiego, który zawiera niepełną treść, która może sugerować nieprawdę lub wprowadzać w błąd), albo
 • nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego istotnych okoliczności dla uzyskania wyłudzanego wsparcia finansowego, zamówienia publicznego lub instrumentu płatniczego
  (pisemnego oświadczenia sporządzonego przez samego sprawcę lub przez inną osobę w celu posłużenia się nim przez sprawcę).

Uwaga!

Do popełnienia czynu zabronionego z art. 297 § 1 KK wystarczy samo przedłożenie dokumentu albo oświadczenia – bez względu na skutek działania sprawcy, a więc bez względu, czy finalne otrzymał on wsparcie finansowe, zamówienie publiczne lub instrument płatniczy. Co więcej, przestępstwo to jest ścigane z urzędu.

Za popełnienie czynu zabronionego określonego w art. 297 § 1 KK sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat!

Przestępstwo z art. 297 § 2 KK

Przestępstwem jest również niedopełnienie obowiązków ciążących na danej osobie i polegające na niezawiadomieniu właściwego podmiotu o okoliczności, która ma wpływ na udzielenie wsparcia finansowego lub jego wysokość, a która budzi wątpliwości, np. jeśli osoba, do której kompetencji należy wstępna kontrola wniosków kredytowych poweźmie wątpliwość co do prawdziwości dokumentu, który potwierdza pozostawanie w stosunku pracy przez osobę ubiegającą się o kredyt, a jest to kluczowe dla jego przyznania, musi już na wstępie zawiadomić właściwy organ o swoich podejrzeniach.

Przestępstwo z art. 297 § 2 KK

Przestępstwo to polega na zaniechaniu powiadomienia właściwego podmiotu (mimo ciążącemu obowiązku powiadomienia) o sytuacji, która może mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego opisanego w art. 297 § 1 KK, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.

Za popełnienie czynu zabronionego określonego w art. 297 § 2 KK sprawcy grozi od kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat!

Niepodleganie karze – tzw. Czynny Żal

System prawny w art. 297 § 3 KK przewiduje, że osoby, które uzyskały wsparcie finansowe w zakazany przez prawo sposób, mogą uniknąć kary, jeśli same zrezygnowały z dotacji czy z zamówienia publicznego, czy tez zaspokoiły roszczenia pokrzywdzonego, np. zwróciły kredyt z odsetkami.

Ponadto nie podlegają karze osoby, które przed wszczęciem postępowania dobrowolnie zapobiegną wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego opisanych w art. 297 § 1 KK. Mogą to uczynić poprzez uniemożliwienie uzyskania tych środków przez osobę, która uzyskała je w zabroniony sposób, np. zablokowanie środków, cofnięcie przyznania kredytu. Mogą również doprowadzić do odstąpienia od uzyskanego wsparcia finansowego przez takie osoby, np. niepodjęcia uzyskanego kredytu.

Uwaga!

Jeśli sprawca zapobiegnie wykorzystaniu przyznanej formy wsparcia finansowego, to warunek niekaralności jest spełniony i nie jest zatem konieczne, by zawiadamiał on właściwy organ lub instytucję o tym, że forma ta uzyskana została poprzez przedłożenie dokumentu/pisemnego oświadczenia wskazanego w art. 297 § 1 KK. – zob. wyrok SA w Katowicach z dnia 2 października 2014 r., II AKa 147/14

Oszustwo kredytowe – Garść Przydatnych Informacji

Zapamiętaj!

 • Osoba popełnia przestępstwo także, jeśli swoim zachowaniem chce umożliwić innej osobie uzyskanie kredytu czy dotacji, np. pracodawca przedstawia zawyżone zaświadczenie o zarobkach pracownika, by zwiększyć jego szanse uzyskania kredytu w banku.
 • Uzyskanie kredytu bez wymaganego dokumentu,a co za tym idzie swoiste zatajenie prawdy nie stanowi przestępstwa, gdyż to do zadań instytucji finansowych należy dokładne badanie każdej sprawy bez przyjmowania jakichkolwiek założeń dotyczących danego przypadku.
 • Przestępstwo zostanie również popełnione, jeśli pomimo przedłożenia nieprawdziwych dokumentów nie uda się uzyskać kredytu, czy dostać subwencji/dotacji. Karane jest już samo zachowanie, wystarczy by było ukierunkowane na określony cel, tj. by sprawca przedkładał te dokumenty czy oświadczenia w celu uzyskania kredytu.

Praktyka Spraw Karnych Gospodarczych

Jeżeli szukasz kancelarii adwokackiej specjalizującej się w sprawach karnych dobrze trafiłeś. Mamy bogatą praktykę i doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych na terenie całej Polski.

ŻAKIEWICZ ADWOKACI to zespół dobrze wykształconych, bystrych i odpowiedzialnych adwokatów, radców prawnych i prawników.  Przeczytaj rekomendacje naszych klientów.

Skorzystaj z Formularza Kontaktowego lub Umów się na spotkanie online

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń

Hoffmann 14 marca, 2018

Co ja mam zrobic zaproponowano mi zalatwienie kredytu hipotecznego na moj dom mialam zaplacic pieniadze za zalatwienie ,zaplacilam 25tys zl i facet znikl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI 17 marca, 2018

Zgłosić sprawę na policję lub do prokuratury.

Wola Anna 22 marca, 2018

Wzięłam kredyt dla koleżanki, przestała go płacić co dalej z tym robić

ŻAKIEWICZ ADWOKACI 22 marca, 2018

ustalenie pomiędzy panią i koleżanką dla banku jest nieistotne, to pani jest dłużnikiem i musi spłacić kredyt. Rozliczenie pomiędzy paniami to osobna sprawa. Należy wezwać koleżankę do zwrotu całej kwoty, a jeśli nie zwróci wystąpić na drogę prawną.

Kamil 24 marca, 2018

Witam
Moj problem polega na tym że gdy brałem kredyt-
Pozyczke (bocian) na wyjazd za granicę wyjazd nie wypalił i nie miałem z czego splacic nawet 1 raty konsultantka zgłosiła sprawę na policję teraz już znalazłem prace dostałem pierwsza wypłatę czy jest jeszcze możliwość abym to spłacić nie mając problemów karnych?

ŻAKIEWICZ ADWOKACI 24 marca, 2018

Musi Pan zgłosić się do firmy i starać się polubownie załatwić sprawę. Spłata całości może w tym pomóc.