Sprawy Karne Gospodarcze

Sprawy karne gospodarcze należą do ogólnej grupy przestępstw z zakresu prawa karnego. Są to wszelkie sprawy dotyczące przestępstw i wykroczeń popełnianych przeciwko tak zwanemu obrotowi gospodarczego. Obrót gospodarczy należy rozumieć jako ogół zagadnień formalnych i faktycznych związanych ze stosunkami gospodarczymi, oparty na regulacji prawnej.

Ważne!

Za popełnienie czynu zabronionego z zakresu prawa gospodarczego grozi odpowiedzialność karna gospodarcza.

Regulacje Prawne z Zakresu Prawa karnego gospodarczego

Regulacje dot. prawa karnego gospodarczego znajdują się m. in.:

  • Kodeks Karny
  • Kodeks Karny Skarbowy
  • Kodeks Spółek Handlowych
  • Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi
  • Prawo Własności Przemysłowej
  • Kodeks Wykroczeń

Jakie Sprawy Karne Gospodarcze prowadzimy

Jako kancelaria specjalizująca się w prawie karnym gospodarczym, zajmujemy się m.in. następującymi sprawami karnymi gospodarczymi:

Nasza oferta

Przedsiębiorcom i menadżerom oferujemy pełny zakres usług w zakresie obrony i reprezentacji we wszystkich stadiach postępowania karnego gospodarczego z uwzględnieniem specyfiki tego rodzaju spraw. Dbamy o to, żeby działania policji, prokuratury lub innych organów ścigania w możliwie najmniejszym stopniu wpływały na pozycję, renomę i interesy naszych klientów.

Doradzamy, informujemy i ostrzegamy każdego, kto ma wątpliwości, czy jego działania były, są lub będą zgodne z regulacjami prawnokarnymi.

Jako jedna z niewielu kancelarii adwokackich w Polsce oferujemy kompleksowy audyt firm, przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów w zakresie oceny ryzyk prowadzonej działalności pod kątem jej zgodności z regulacjami prawa karnego. Ta oferta jest w szczególności skierowana do osób pełniących funkcję członków zarządów spółek prawa handlowego, prokurentów, członków rad nadzorczych, pracowników i pełnomocników.

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Anna Grela Radca Prawny we Wrocławiu.

Anna Grela

Radca prawny

więcej

Paulina Szypołowska Adwokat w Warszawie.

Paulina Szypołowska

Aplikant adwokacki

więcej

Damian Bossowski Prawnik w Warszawie.

Damian Bossowski

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń