Rola pojęcia społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym.

Nie każdy czyn zabroniony będzie stanowił przestępstwo i skutkował odpowiedzialnością karną, wpływ na ocenę będzie miała bowiem społeczna szkodliwość czynu. Zgodnie z treścią art. 1 § 2 kodeksu karnego nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.

Czym jest społeczna szkodliwość czynu?

Społeczna szkodliwość czynu, zwana także karygodnością nie została zdefiniowana w kodeksie karnym. Najogólniej rzecz ujmując karygodność polega na stwierdzeniu czy konkretne zachowanie sprawcy czynu zabronionego narusza ważne wartości społeczne i z tego względu zasługuje na karę czy też należy uznać je za błahe i zaniechać karania. Jeżeli czyn zabroniony ma stanowić przestępstwo stopień społecznej szkodliwości musi być wyższy od znikomego.

Kto decyduje o tym czy popełniony przez nas czyn będzie przestępstwem czy nie?

Decyduje sąd lub organ prowadzący postępowanie (jeżeli sprawa jest na etapie śledztwa lub dochodzenia). Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd weźmie pod uwagę elementy wymienione w Art. 115 § 2 KK kodeksu karnego, a więc:

  • rodzaj i charakter naruszonego dobra,
  • rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody,
  • sposób i okoliczności popełnienia czynu,
  • wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków,
  • postać zamiaru,
  • motywację sprawcy,
  • rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Ważne
Jeżeli stopień społecznej szkodliwości czynu jest znikomy nie wszczyna się postępowania karnego, a wszczęte należy umorzyć.

Znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu nie musi oznaczać całkowitego zwolnienia z odpowiedzialności. Osoba, która dopuszcza się popełnienia czynu zabronionego, którego społeczna szkodliwość jest znikoma może odpowiadać za wykroczenie.

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Anna Grela Radca Prawny we Wrocławiu.

Anna Grela

Radca prawny

więcej

Paulina Szypołowska Adwokat w Warszawie.

Paulina Szypołowska

Aplikant adwokacki

więcej

Damian Bossowski Prawnik w Warszawie.

Damian Bossowski

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń