Przestępstwa przeciwko wierzycielom należą do kategorii przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zostały one ujęte w Kodeksie Karnym w Art. 300 KK, Art. 301 KK i Art. 302 KK. W przeważającej części popełniają je dłużnicy, jednakże Kodeks przewiduje również odpowiedzialność karną wierzyciela jako sprawcy przestępstwa przeciwko innym wierzycielom.

Rodzaje Przestępstw Przeciwko Wierzycielom

Zgodnie z Kodeksem Karnym można wyróżnić trzy ogólne kategorie przestępstw przeciwko wierzycielom:

 1. Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela – Art. 300 KK
 2. Pokrzywdzenie wierzyciela – Art. 301 KK
 3. Zaspokojenie wybranych wierzycieli. Łapownictwo w postępowaniu egzekucyjnym – Art. 302 KK

Przestępstwa z Art. 300 KK

Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela

 • sprawca – dłużnik w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości
 • do udaremnienia/uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela zalicza się usuwanie, ukrywanie, zbywanie, darowanie, niszczenie, rzeczywiste/pozorne obciążenie albo uszkodzenie majątku dłużnika przez dłużnika
 • grożąca kara: do 3 lat pozbawienia wolności – a jeżeli czyn wyrządził szkodę wielu wierzycielom – kara od 6 miesięcy do 8 lat
 • jeżeli dłużnik udaremnia wykonanie orzeczenia sądu/organu państwowego poprzez udaremnienie/uszczuplenie swojego majątku zajętego lub zagrożonego zajęciem (bądź usuwa znaki takiego zajęcia), podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat
 • ściganie na wniosek, o ile pokrzywdzonym wierzycielem nie jest Skarb Państwa

Przestępstwa z Art. 301 KK

Pokrzywdzenie Wierzyciela

 • sprawca – dłużnik kilku wierzycieli
 • do udaremnienia/ograniczenia zaspokojenia wierzycieli zalicza się tworzenie w oparciu o przepisy prawa nowej jednostki gospodarczej przez dłużnika w celu dokonania przeniesienia na nią jego majątku
 • grożąca kara: od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności
 • jeżeli dłużnik kilku wierzycieli doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności, również grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat – a jeżeli czyn ten popełniony został lekkomyślnie w szczególności poprzez trwonienie majątku, zaciąganie zobowiązań lub zawieranie transakcji sprzecznych z zasadami gospodarowania – kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2

Przestępstwa z Art. 302 KK

Zaspokojenie Wybranych Wierzycieli

 • sprawca – dłużnik w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości
 • jeżeli dłużnik nie może spłacić wszystkich wierzycieli spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych z nich działając na szkodę pozostałych, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2

Łapownictwo w Postępowaniu Egzekucyjnym

 • sprawca – dłużnik lub wierzyciel
 • jeżeli dłużnik w postępowaniu upadłościowym/zmierzającym do jego zapobiegnięcia udziela/obiecuje udzielić korzyści majątkowej w zamian za działanie na szkodę innych wierzycieli, podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności
 • jeżeli wierzyciel w postępowaniu upadłościowym/zmierzającym do jego zapobiegnięcia przyjmuje korzyść majątkową, a w zamian działa na szkodę innych wierzycieli, podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności

Praktyka Spraw Karnych Gospodarczych

Jeśli jesteś osobą poszukującą pomocy lub porady prawnej doświadczonych Adwokatów, Radców i Prawników skontaktuj się z naszą Kancelarią np. za pomocą Formularza Kontaktowego.

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń