Przepisy znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które weszły w życie 9 grudnia 2011 r. dają możliwość odstąpienia od ścigania za posiadanie nieznacznej ilości narkotyków na własny użytek.


W myśl Art. 62a U.P.N. o przeciwdziałaniu narkomanii, prokurator będzie miał możliwość umorzenia postępowania karnego, jeżeli sprawca będzie posiadał nieznaczną ilość narkotyków przeznaczonych na własny użytek, a ukaranie byłoby niecelowe. Nie oznacza to bynajmniej, że prokurator ma obowiązek odstąpić od ścigania gdy zajdą powyższe przesłanki, nie dzieje się to też z urzędu. Nowelizacja nakłada jednocześnie na prokuraturę w postępowaniu przygotowawczym obowiązek zbierania informacji o uzależnieniu podejrzanego. Gdy taka osoba podda się leczeniu, prokurator będzie mógł wobec niej zawiesić postępowanie, jeśli nie zagraża jej kara wyższa niż do pięciu lat więzienia.

Na mocy obowiązującej nowelizacji podniesiono natomiast maksymalne wymiary możliwej kary za posiadanie i wprowadzenie do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Za wprowadzenie do obrotu znacznej ilości tych środków wymiar kary wzrósł z 10 do 12 lat pozbawienia wolności. Natomiast za posiadanie znacznej ilości środków grozi obecnie do 10 lat więzienia, a nie jak było to wcześniej – do 8 lat.

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń