Sprawy Karne za Jazdę pod Wpływem

Większość osób zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu nie była wcześniej karana, nie miała styczności z policją, prokuraturą i sądami i nie wie jak postępować. Zanim coś zrobisz dowiedz się więcej aby twoja sprawa za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie została oceniona surowiej niż na to zasługujesz. W artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na temat spraw karnych za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków nietrzeźwych kierowców samochodów, motocykli i innych pojazdów mechanicznych. Wyjątkiem są sprawy wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących, które zostały omówione osobno. Jeśli więc spowodowałeś wypadek pod wpływem alkoholu lub narkotyków przeczytaj również artykuł omawiający wypadki drogowe. Jeśli zostałeś zatrzymany za jazdę pod wpływem narkotyków i miałeś przy sobie jakieś nielegalne substancje, to dodatkowym problemem może być sprawa o posiadanie narkotyków.

Jak traktowani są sprawcy przestępstwa z art. 178 kk?

Jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, czyli czyn opisany w art. 178a kk, jest jednym z najpowszechniejszych przestępstw w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Statystyka i duża liczba spraw o prowadzenie w stanie nietrzeźwości przekładają się na surowość traktowania sprawców takich czynów i bardzo negatywne podejście policjantów, prokuratorów i sędziów. Adwokaci również bardzo często bronią w tych sprawach, jednak jeśli nie specjalizują się właśnie w sprawach karnych przeciwko pijanym kierowcom, to nie zawsze potrafią trafnie doradzić.

Adwokat Magda Gawińska:

pamiętaj, że w twojej sprawie zarówno wymiar kary jak i długość okresu zakazu prowadzenia pojazdów mogą być, z powodu nagminności i powszechności tej kategorii spraw, dużo surowsze. W każdym postępowaniu należy zwracać uwagę na tę okoliczność i wskazywać, że każdy powinien ponosić konsekwencje jedynie własnych czynów. Właśnie nagminność tej kategorii przestępstw często sama w sobie skutkuje łamaniem zasad wymiaru kary i niesłusznym zaostrzeniem odpowiedzialności ponad rzetelnie ocenioną postać zamiaru i stopień winy sprawcy.

Chociaż kary orzekane za to przestępstwo mogą wydawać się względnie niskie (np. kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania), to często sam fakt bycia skazanym za przestępstwo i ujawnienie informacji o skazaniu w rejestrze karnym rodzi poważne konsekwencje w codziennym życiu oraz może spowodować np. utratę pracy, wydalenie z uczelni lub niemożność udziału w określonych przetargach. W przypadku skazania lub warunkowego umorzenia postępowania obligatoryjnie jest orzekany zakaz prowadzenia pojazdów i również on może być bardzo dotkliwą karą wpływającą na życie prywatne i zawodowe.

Adwokat Kamil Kordiał:

niewiele osób zdaje sobie sprawę, że policja i prokuratora w sprawach za jazdę pod wpływem prawie zawsze proponują skazanie bez rozprawy (art. 335 KPK) lub dobrowolne poddanie się karze przed sądem (art. 387 KPK), a w konsekwencji skazanie za przestępstwo bez przeprowadzenia rozprawy. To nie są jedyne możliwe sposoby zakończenia postępowania, a często proponowana kara i środki karne są niewspółmierne.

Jak Postępować po zatrzymaniu?

Najlepszą taktyką postępowania w momencie zatrzymania za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest nie podejmowanie żadnych decyzji na gorąco pod wpływem namowy prokuratora lub policjanta. Może się zdarzyć, że przesłuchujący będzie Cię straszył, że w przypadku odmowy zaakceptowania jego propozycji sąd wyda znacznie surowszy wyrok. Rzadko kiedy to się sprawdza.

 • pamiętaj, że jako podejrzany jesteś stroną postępowania i przysługuje Ci szereg uprawnień!
 • pamiętaj, że zawsze możesz i wręcz powinieneś poprosić o czas do namysłu, np. kilka godzin lub kilka dni. W tym czasie warto udać się do adwokata po poradę prawną i ustalić czy propozycja jest rozsądna i warta zaakceptowania. Często proponowane kary, okres zakazu prowadzenia pojazdów mogą nie być korzystne.
 • nie zgadzaj się automatycznie na każdą propozycję. Nie bój się odmówić i nie działaj pod presją.
 • z naszej praktyki wynika, że podejście sądów do pijanych kierowców jest bardzo różne i to nawet w obrębie tego samego sądu. Należy podkreślić, że niewielkie różnice orzecznicze są czymś normalnym. Nie można jednak nie zauważyć pewnej tendencji wzrostowej, polegającej na tym że coraz więcej spraw rozstrzyganych nawet w tych samych sądach jest ocenianych skrajnie różnie. Zalecamy daleko idącą ostrożność w konsultowaniu własnych spraw z innymi skazanymi lub rodziną i przyjaciółmi. Uzyskanie korzystnego wyroku dla jednego okazało się możliwe, a w innym przypadku za podobny czyn nie można liczyć nawet na odrobinę pobłażliwości.

Adwokaci i prawnicy naszej kancelarii, ze swojej praktyki, mogą i zawsze chętnie poinformują o tym jak w sprawach nietrzeźwych kierujących orzekają sądy w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Tarnowie, Bielsku-Białej i Wrocławiu.

Jazda pod wpływem

Jazda pod wpływem to przestępstwo z art. 178a § 1 kk, zgodnie z którym: „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Adwokat Maciej Górczak:

jeżeli prowadziłeś w stanie nietrzeźwości np. samochód, motocykl, quad, czy też ciągnik rolniczy to popełniłeś przestępstwo z art. 178a kk, natomiast jeśli prowadziłeś pojazd mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu to popełniłeś jedynie wykroczenie. O tym czy popełniasz przestępstwo czy wykroczenie decyduje wyłącznie stężenie alkoholu/środka odurzającego we krwi.

Konsekwencją skazania za przestępstwo z art. 178 kk jest wpis w Krajowym Rejestrze Karnym. Skazania za wykroczenie nie ujawnia się w rejestrze. Osoba skazana za wykroczenie nie jest osobą karaną w rozumieniu prawa.

Stan Nietrzeźwości a Stan po Użyciu

Zgodnie z polskim prawem dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi poniżej <0,2 ‰ (promila) i poniżej <0,1 mg w wydychanym powietrzu:

Zgodnie z polskim prawem kierowanie pojazdem zarówno w stanie po użyciu alkoholu jak i w stanie nietrzeźwości jest zabronione. Konsekwencje naruszenia tego zakazu mogą być różne i są zależne od stężenia alkoholu.

1. Jazda w Stanie po Użyciu Alkoholu

Kierowanie pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie, skutkuje odpowiedzialnością za wykroczenie na podstawie przepisu art. 87 kw. Konsekwencją skazania może być nawet kara aresztu do 30 dni albo grzywna nie niższa niż 50 zł (nawet do 5.000 złotych) oraz obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów na czas od 6 miesięcy do 3 lat. Dodatkową konsekwencją są punkty karne.

2. Jazda pod Wpływem Alkoholu

Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości skutkuje odpowiedzialnością za przestępstwo na podstawie art. 178a § 1 kk. Konsekwencją skazania może być pozbawienie wolności do lat 2, ograniczenie wolności albo grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Tutaj również dodatkową konsekwencją jest 10 punktów karnych.

Adwokat Kamil Kensoń:

warto wiedzieć, że skazanie za wykroczenie nie jest tożsame ze skazaniem za przestępstwo. Osoba skazana za wykroczenie nie jest osobą karaną i nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym (wyjątek stanowi skazanie za wykroczenie na karę aresztu). Osoba skazana natomiast za przestępstwo z art. 178a kk figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym.

3. Jazda pod Wpływem Narkotyków

Kierowanie pojazdem po użyciu środka odurzającego (marihuana, kokaina, amfetamina, LSD itd.) jest takim samym wykroczeniem, jak jazda po użyciu alkoholu. Oznacza to, że jeśli biegły toksykolog ustali, że we krwi w momencie kierowania pojazdem był środek odurzający podlegamy odpowiedzialności za wykroczenie. Jeżeli to stężenie będzie odpowiednio wysokie, a ponadto środek ten będzie wpływał na zdolności psychomotoryczne kierowcy, będzie to równoznaczne z popełnieniem przestępstwa, tak jak w przypadku gdy zawartość alkoholu we krwi przekroczy 0,5 promila.

W sprawach za jazdę po narkotykach należy wykonywać i brać pod uwagę również treść protokołu pobrania krwi. Reakcja każdego jest indywidualna (inaczej reaguje okazjonalny konsument, a inaczej osoba uzależniona). Istotne jest więc, czy rozpoznanie lekarskie ujawniło bełkotliwą mowę, brak reakcji źrenic na światło, zaburzenia równowagi i koordynacji. Zdarza się, że mimo ujawnienia środka odurzającego we krwi, lekarz pobierający krew, mający bezpośredni kontakt z pacjentem, nie stwierdza ich wpływu na osobę badaną.

Radca Prawny Anna Grela:

z uwagi na brak odpowiedniej regulacji w kodeksie karnym, która wskazywałaby jakie dokładnie stężenie środka odurzającego należy przyjąć za analogiczne do stanu „pod wpływem alkoholu„, większość wyroków opiera się w dużej mierze na opinii biegłych toksykologów. Trzeba pamiętać, że niektóre narkotyki są wykrywalne we krwi wiele tygodni po ich zażyciu i mogą w momencie kierowania pojazdem nie mieć żadnego wpływu na kierującego.

Kiedy Może Dojść do Skazania?

Do skazania za przestępstwo z art. 178a kk dochodzi, gdy kierujący porusza się samochodem, motocyklem, ciężarówką, skuterem lub innym pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym. Do skazania może dojść jednak również wtedy, gdy samochód nie jest w ruchu:

 • ruch lądowy – zgodnie z orzecznictwem sądowym ruch lądowy to nie tylko ruch na drogach publicznych i w strefach zamieszkania, ale także ruch w miejscach dostępnych dla powszechnego użytku – np. drogach wewnętrznych, wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. W miejscach, gdzie dopuszczone jest do ruchu tylko wąskie grono osób – np. na podwórku – nie odbywa się ruch lądowy.
 • pojazd nie musi być koniecznie w ruchu – przestępstwem jest oczywiście samo prowadzenie pojazdu, ale również siedzenie w nim za kierownicą przy zapalonym silniku z kluczykami w stacyjce. Orzecznictwo sądów jest bardzo rygorystyczne.
 • bez znaczenia, czy ruch odbywa się na drodze publicznej czy poza nią.
 • droga publiczna – do przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego po pijanemu dochodzi bez względu na to, czy pojazd ten jest prowadzony na drodze publicznej czy poza nią. Istotnym jest jedynie to, czy w danym miejscu odbywa się „ruch lądowy”.

Konsekwencje Jazdy pod Wpływem

Sąd skazując za przestępstwo jazdy po pijanemu wymierza zawsze karę, orzeka świadczenie pieniężne i środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Rolą adwokata w takim wypadku jest możliwie precyzyjnie i w zgodzie z rozumowaniem sędziów ocenić jakie są szanse na możliwie najkorzystniejsze rozstrzygnięcie. Chociaż to sądy decydują o wszystkim, obrońca może i powinien wyjaśnić klientowi jakie okoliczności są ważne, wybrać je a następnie przedstawić na sprawie w sądzie.

Jakie są kary za jazdę pod wpływem?

Kary i konsekwencje za jazdę pod wpływem. Kancelaria adwokacka ŻAKIEWICZ ADWOKACI.

1. Kary za Jazdę pod Wpływem

Konsekwencją skazania za jazdę pod wpływem jest orzeczenie przez sąd kary. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy sąd w sprawie pijanego kierowcy warunkowo umarza postępowanie karne, wtedy nie orzeka się kary lecz jedynie środki karne.

Kodeks karny przewiduje 2 rodzaje kar za jazdę po pijanemu:

 1. Kara podstawowa – do 2 lat. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego (samochód, motocykl) w stanie nietrzeźwości sąd może orzec karę art. 178a § 1 kk:
  1. grzywny (w stawkach dziennych od 10 do 540 stawek, przy czym wysokość stawki może wynosić od 10 do 2000 zł)
  2. ograniczenia wolności
  3. albo pozbawienia wolności do lat 2
 2. Kara surowsza – do 5 lat. Surowszą odpowiedzialność (karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5) przewiduje art. 178a § 4 kk dla sprawcy, który:
  1. był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
  2. był wcześniej skazany za popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego za przestępstwo:
   1. sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym i komunikacji – art. 173 kk
   2. sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji – art. 174 kk
   3. spowodowania wypadku drogowego po pijanemu – art. 177 kk
   4. spowodowania wypadku komunikacyjnego przez żołnierza – art. 355 § 2 kk
  3. jechał w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego w związku ze skazaniem za inne przestępstwo.

2. Świadczenie Pieniężne – art. 43a kk 

Sąd skazując sprawcę za jazdę w stanie nietrzeźwości lub po narkotykach orzeka obligatoryjnie świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wysokość tego świadczenia jest uzależniona od decyzji sądu i okoliczności sprawy. W praktyce największy wpływ na wysokość świadczenia będzie miało stężenie alkoholu lub środka odurzającego we krwi.

Wysokość świadczenia w przypadku skazania:

 1. art. 178a § 1 kk (pierwsze skazanie) wynosi:
  1. minimum 5.000 złotych 
  2. maksymalnie 60.000 złotych
 2. z art. 178a § 4 kk  (recydywa, kolejne skazanie, wypadek pod wpływem alkoholu, jazda pod wpływem w trakcie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów) wynosi:
  1. minimum 10.000 złotych
  2. maksymalnie 60.000 złotych

3. Zakaz Prowadzenia Pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju może zostać orzeczony:

 1. Na okres od 3 do 15 lat – sąd skazując za przestępstwo prowadzenia pod wpływem orzeka obligatoryjnie ten zakaz.
 2. Na okres od 1 roku do lat 2 – tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania. Sąd warunkowo umarzając postępowanie w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 kk może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres do lat 2.
 3. Dożywotnio – sąd musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów dożywotnio, jeśli sprawca prowadzący w stanie nietrzeźwości lub odurzenia pojazd mechaniczny był wcześniej prawomocnie skazany za to samo przestępstwo albo za sprowadzenie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego katastrofy komunikacyjnej, zagrożenia takiej katastrofy lub spowodowanie wypadku.  Tak samo sąd musi postąpić w wypadku, gdy sprawca sprowadził katastrofę w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, w którym ktoś stracił życie lub odniósł ciężki uszczerbek na zdrowiu lub będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego spowodował wypadek albo po spowodowaniu wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku ponownego spowodowania wypadku po pijanemu lub będąc pod wpływem środków odurzających lub w stosunku do kierowcy, który uciekł z miejsca zdarzenia.

Konsekwencje zakazu prowadzenia pojazdów są następujące:

 • w okresie obowiązywania zakazu nie można zdawać egzaminu na prawo jazdy.
 • jazda i kierowanie pojazdami w okresie obowiązywania zakazu jest przestępstwem zagrożonym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności – art. 244 kk.
 • Jeśli okres zakazu trwa dłużej niż 1 rok osoba, wobec której go orzeczono musi ponownie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy.
 • okres biegu zakazu rozpoczyna się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zwrotu dokumentu prawa jazdy do urzędu. Do chwili zwrotu dokumentu zakaz nie biegnie.
 • istnieje możliwość odzyskania prawa jazdy i skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Obrona za Jazdę po Alkoholu lub Narkotykach

Jeżeli zostałeś zatrzymany, to zanim podejmiesz jakiekolwiek działania najlepiej umów się na poradę prawną i poznaj swoje prawa. Ważne, aby wszystkie decyzje w toku sprawy karnej za jazdę po alkoholu lub narkotykach podejmować świadomie. Jako podejrzany lub oskarżony za jazdę pod wpływem masz szereg praw, z których powinieneś aktywnie korzystać. Jeśli zostałeś wezwany w charakterze świadka w sprawie karnej, zanim złożysz zeznania przeczytaj o prawach i obowiązkach świadka.

Adwokat Maciej Żakiewicz:

każda sprawa jest inna, ale w każdej sprawie można i należy próbować się bronić. My adwokaci wiemy jak to robić. W osobnym artykule przedstawiamy naszym zdaniem 10 najszepszych i najskuteczniejszych sposobów obrony w takich sprawach.

Praktyka wskazuje, iż sprawcy przestępstw z art. 178a kk najczęściej skazywani są w ramach procedury tzw. skazania bez przeprowadzenia rozprawy (art. 335 kpk) lub skazania wobec dobrowolnego poddania się karze (art. 387 kpk). Taka praktyka wynika ze specyfiki pracy policji i prokuratury, którym zależy m.in. na szybkim zakończeniu sprawy. Zdarza się również, że sąd wyda wyrok zaoczny na posiedzeniu. W takiej sytuacji należy zastanowić się czy wyrok jest korzystny. Od wyroku zaocznego można złożyć sprzeciw, którego wniesienie powoduje, że wyrok traci moc a sprawa zostanie rozpoznana na rozprawie.

Jak się bronić?

Przyznając się do winy i wnioskując o skazanie podejrzani działają zawsze pod ogromną presją. Zatrzymany kierowca zawsze informowany jest podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego, że dowody jego winy są niezbite.  Sugeruje się, że złożenie wniosku o skazanie będzie dla niego najkorzystniejsze. Policja i prokuratura przekonują, że współpraca umożliwi uzyskanie łagodniejszego wymiaru kary niż w postępowaniu sądowym. Pamiętaj jednak, że nie zawsze tak jest. 

Kierowcy nie są informowani, że jeśli przyznali się do popełnienia przestępstwa i nie byli wcześniej karani, a ich wina nie jest znaczna to spełnione są przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca jest niekarany, a informacja o skazaniu nie trafia do rejestru karnego. Należy pamiętać, że skazanie może mieć bardzo niekorzystny wpływ na życie osobiste i zawodowe. Nie jest również prawdą, że kara proponowana przez policjanta lub prokuratora jest zawsze najniższym wymiarem kary możliwym do uzyskania. Sądy często po rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy mogą orzec niższą karę, bądź skrócić okres zakazu prowadzenia pojazdów.

Adwokat Paulina Drzazga-Poproch:

nie składaj wniosku o skazanie bez konsultacji z adwokatem. Jeżeli złożyłeś taki wniosek możesz go cofnąć. Cofnięty wniosek możesz złożyć również później. Należy pamiętać, iż można wnieść o skierowanie sprawy na posiedzenie celem rozważenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, bądź wnieść o rozpoznanie sprawy na rozprawie. Również na etapie postępowania przed sądem możesz wnioskować o dobrowolne poddanie się karze.

Praktyka Spraw Karnych

Doświadczenie prawników naszej kancelarii pokazuje, że bez znajomości nie tyle przepisów, co praktyki bardzo ciężko uzyskać korzystne rozstrzygnięcie w sprawie za jazdę po pijanemu lub po narkotykach. Policja i prokurator, a następnie sąd bardzo często naciskają na podejrzanych i oskarżonych wymuszając skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. Zdarza się, że zainteresowany dopiero po fakcie dowiaduje się od adwokata, że w jego sprawie można było wnioskować o np. o warunkowe umorzenie postępowania. Doświadczenie pokazuje także, że w wielu przypadkach postępowanie karne nie musiało zakończyć się skazaniem, gdyby sprawcy skorzystali z profesjonalnej pomocy prawnej, odmówili wyrażenia zgody na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy i złożyli wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

Jeśli więc szukasz pomocy lub porady prawnej doświadczonych adwokatów w związku z tego rodzaju sprawą, skontaktuj się z naszą kancelarią np. za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń

BOUFRIOUA RABAH 10 marca, 2018

Jindobré,
jestem Algierem i zatrzymałem się przy policji w stanie upojenia, który trzymał mnie przez 32 godziny po policjantu, zapytał mnie, czy akceptuję decyzję prokuratora, że ​​to był migdał i przyjąłem, a ja Zostawiłem kwotę 2000 pnl i 500 euro po powrocie do Algierii po 12 miesiącach znalazłem moje nazwisko na liście przeszukanych teraz Jestem w Algierii i nie wiem co robić

ŻAKIEWICZ ADWOKACI 17 marca, 2018

Może Pan skorzystać z pomocy kancelarii. Prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Gerard W. 23 kwietnia, 2018

Czy przy warunkowym umorzeniu za przest.z art.178 par 1a kk sad moze orzec zakaz i swiadczenie. Watpliwosc wynika stad ze w art.67 par 3kk uzyto wyrazu lub co oznacza alternatywe rozlaczna a wiec mozliwosc stosowania tylko jednego z jej czlonow. Pozdrawiam I dziekuje za odpowiedz.

ŻAKIEWICZ ADWOKACI 23 kwietnia, 2018

Posłużenie się w ustawie wyrazem “lub”, wskazuje na zastosowanie
alternatywy łącznej
. Sposób interpretacji użytego spójnika oddzielającego poszczególne zakresy wymagań, potwierdzony został w licznym orzecznictwie. W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2008 roku, sygn. akt., III CZP 31/08, Sąd wskazał, iż spójnik ”lub” oznacza alternatywę łączną i stanowi przeciwieństwo wyrazu “albo”, właściwego dla alternatywy rozłącznej (także wyrok SN z 17 marca 2006 r., I CSK 8 I/OS). Do podobnych wniosków doszedł Sąd Najwyższy w uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2006 r. II UZP 10/06, który podkreślił, iż spójnik „lub” wyraża “alternatywę łączną, czyli dopuszcza możliwość współwystępowania sytuacji komunikowanych przez zdanie łączone tym spójnikiem”, a zatem możliwe jest spełnienie warunków wynikających z jednego lub kilku a także z wszystkich zdań oddzielonych spójnikiem “lub”.

Natomiast z odmienną sytuacją można by było mieć do czynienia, gdyby dwa składniki zdania były połączone spójnikiem “albo” oznaczającym alternatywę rozłączną, czyli odnoszącą się do możliwości wykluczających się.

Podejrzenie jazdy pod wpływem alkoholu 26 grudnia, 2018

Witam. Zostałem zatrzymany przez policję u mnie w domu z podejrzeniem że wcześniej prowadziłem pojazd pod wpływem alkoholu i jakiś świadek zadzwonił na policję. Policja przyszła do mnie z moją byłą żoną u której wcześniej zostawiłem samochód która zeznala jak przyjechałem do niej to byłem trzeżwy A teraz miałem sobie prawo będąc u siebie się napić. Więc policjanci zabrali mnie na komisariat gdzie wydmuchalem 1.26mg/L policjant zatrzymał mi prawo jazdy, gdzie nie przyznalem się do winy A była żona cały czas potwierdzala że byłem trzeźwy. Jakie mogę mieć konsekwencje? I jaka jest możliwość skazania mnie na podstawie zeznań świadków?

ŻAKIEWICZ ADWOKACI 06 stycznia, 2019

Do skazania z art. 178a kk wystarczą zeznania świadków. Powinien się Pan jednak bronić, proszę przeczytać o prawach podejrzanego.