Zostałeś okradziony, oszukany, pobity, znieważony? A może pijany kierowca potrącił Cię na pasach? Jesteś ofiarą przemocy słownej i fizycznej w domu? Twój kontrahent nie płaci za towar i wiesz, że padłeś ofiarą wyłudzenia? Ktoś Cię zwyczajnie skrzywdził?

W każdym przypadku naruszenia Twoich dóbr takich jak mienie, zdrowie, wolność czy godność jesteś POKRZYWDZONYM. Prawo* chroni Twoje interesy i powienieneś to wykorzystać!


Pamiętaj, że jako POKRZYWDZONY masz prawo i powinieneś:

  • Nie bój się. Nie masz czego i kogo.
  • Czas jest najważniejszy. Im wiecej go upływa od popełnienia przestępstwa tym mniejsze są szanse na zebranie dowodów (odszukanie świadków, zabezpieczenie dokumentów, śladów itd.)
  • Pytaj. Aktywnie szukaj pomocy u doświadczonych adwokatów


1. korzystać od samego początku sprawy z pomocy adwokata Art. 87 KPK
2. jeżeli nie stać Cię na wynajęcie adwokata proś o wyznaczenie adwokata z urzędu (Art. 87 KPK i Art. 88 KPK).


Po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie:

3. działaj tylko we własnym interesie (art. 299 § 1 k.p.k.), możesz i powinieneś składać wnioski (art. 315 § 1, 325a k.p.k.).
4. jeżeli w ciągu 6 tygodni od złożenia zawiadomienia o przestępstwie nie masz informacji od policji lub prokuratury jaki skutek miało złożone zawiadomienie możesz interweniować (art. 306 § 3, 325a k.p.k.)
5. możesz złożyć zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa (art. 306 § 1, 325a k.p.k.).
6. możesz złożyć zażalenie na umorzenie śledztwa, najpierw możesz przeczytać akta (art. 306 § 1, 325a k.p.k.).
7. nie bój się. Możesz zastrzec dane dotyczące miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości sądu lub prokuratora.
8. możesz zwrócić się do sądu z żądaniem przesłuchania świadka, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można go przesłuchać na rozprawie (art. 316 § 3 k.p.k.).
9. w sprawach o przestępstwa na tle seksualnym małoletniego pokrzywdzonego powinno się przesłuchiwać tylko raz i warto zadbać żeby podejrzany miał obrońcę w czasie tego przesłuchania (art. 185a § 1 k.p.k.).
10. możesz żądać okazania osoby podejrzanego tak aby Cię nie rozpoznał, np. przez lustro fenickie (art. 173 § 2 k.p.k.).
11. osoby nieporadne, starsze oraz małoletni pokrzywdzeni mogą działać w postępowaniu z pomocą rodziców i opiekunów (art. 51 § 2 i 3 k.p.k.).
12. jesteś za granicą? Jesteś ciężko chory lub masz problemy z poruszaniem się? Możesz żadąć przesłuchania na odległość (art. 177 § 1a i 2 k.p.k.);
(art. 316 § 1, 317, 325a k.p.k.).
13. jeżeli masz wątpliwości co do bezstronności osób prowadzących Twoją sprawę możesz żadać ich wyłączenia (art. 42 § 1 k.p.k., art. 47 k.p.k.).


PAMIĘTAJ, ŻE MASZ PRAWO DO ODSZKODOWANIA:

14. złóż w prokuraturze, na policji lub przed zakończeniem pierwszego przesłuchania na rozprawie wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w całości lub części.
15. przed pierwszą rozprawą złóż oświadczenie, że chcesz być oskarżycielem posiłkowym (art. 53 i 54 k.p.k.) albo wnieś powództwo cywilne żądając na wcześniejszym etapie postępowania jego zabezpieczenia (art. 62 k.p.k., art. 69 § 2 i 3 k.p.k.). Oskarżyciel posiłkowy może więcej w toku procesu – masz prawo składać wnioski dowodowe, być obecnym na całej rozprawie, zadawać pytania przesłuchiwanym osobom oraz złożyć apelację od wyroku (niekiedy może zrobić to w Twoim imieniu jedynie adwokat – art. 446 k.p.k.)


Kontroluj przebieg postępowania:

  • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przygotuje adwokat
  • pierwsze zeznania w sprawie jako świadek złożysz w obecności adwokata (masz do tego prawo)
  • będziesz brał aktywny udział w całym postępowaniu czuwając nad jego prawidłowym przebiegie


16. jeżeli policja lub prokurator powołali biegłego masz prawo poznać jego opinię, a nawet wziąć udział w jego przesłuchaniu (art. 318 k.p.k.).
17. czytaj protokół – zanim go podpiszesz możesz złożyć zastrzeżenia do jego treści (art. 150 § 2 k.p.k.).
18. masz prawo otrzymać kopię zapisu dźwięku lub obrazu czynności z Twoim udziałem (art. 147 § 4 k.p.k.).
19. możesz za zgodą policji lub prokuratora przeglądać akta i sporządzać z nich odpisy, w razie odmowy możesz zażalić odmowę (art. 156 § 1, 159 k.p.k.).
20. możesz na wniosek otrzymać kserokopię z akt sprawy (art. 156 § 2 i 5 k.p.k.).
21. możesz złożyć zażalenie na czynności naruszające Twoje prawa (art. 302 § 2 k.p.k.).


Zawsze pamiętaj, że:

22. możesz mediować, ale możesz też odmówić mediacji (art. 23a § 1 k.p.k.)
23. zmieniając miejsce zamieszkania lub pobytu powiadom policję, prokuratora lub sąd – pisma mogą zostać doręczone bez Twojej wiedzy (art. 139 § 1 k.p.k.).


Pamietaj, że odmowa pomocy ze strony policji lub prokuratury nie zawsze oznacza koniec sprawy:

24. w określonych prawem przypadkach możesz korzystając z pomocy adwokata wnieść samodzielnie akt oskarżenia do sądu (art. 55 § 1 i 2 k.p.k.).


Jak zgłosić przestępstwo?

Z pomocą Adwokata

Zawsze możesz skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokatów. W tym celu wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń do nas.

Samodzielnie

Jeżeli chcesz sam zgłosić przestępstwo kilka bardzo ogólnych wskazówek znajdziesz na stronie obywatel.gov.pl – Jak zgłosić przestępstwo?.

Wszystkim polecamy również przygotowany we współpracy z Unią Europejską serwis informacyjny www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Jak widzisz nie jesteś zupełnie bezradny i zdany jedynie na policję, prokuraturę lub sąd. Możesz działać i to też od Ciebie zależy czy sprawiedliwość stanie po Twojej stronie.

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń