Adwokat sprawy karne

Adwokat sprawy karne to profesjonalna, często aktualizowana oferta usług prawnych adwokatów kancelarii adwokackiej ŻAKIEWICZ ADWOKACI w zakresie prawa karnego, prawa karnego wykonawczego oraz prawa karnego-skarbowego, skierowana do wszystkich szukających adwokata do sprawy karnej Warszawa, Kraków, Katowice.

Kancelaria adwokacka ŻAKIEWICZ ADWOKACI Żakiewicz Górczak Gawińska Sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz oddziałami w Krakowie, Katowicach, to działająca na rynku od 2007 r. prężna kancelaria prawna założona przez adwokatów wyspecjalizowanych m.in. w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i prawie karnym gospodarczym. Do niedawna nasza spółka nazywała się “ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.” albowiem naszym wiodącym obszarem praktyki było właśnie prawo karne. Obecnie praktyka prawa karnego to jedna z podstawowych usług prawnych jakie świadczymy.

Adwokat Sprawy Karne, profesjonalna pomoc w zakresie prawa karnego kancelarii adwokackiej ŻAKIEWICZ ADWOKACI

Maciej Górczak, Adwokat, Wspólnik:

jeśli szukasz adwokata do sprawy karnej lub sprawy karnej-skarbowej to dobrze trafiłeś. Nasza wiedza i doświadczenie w doradztwie i prowadzeniu spraw karnych od wielu lat jest naszym wyróżnikiem i znakiem rozpoznawczym. Mamy bardzo mocny zespół adwokatów i prawników, którzy spędzili tysiące godzin dbając o bezpieczeństwo klientów w zakresie prawa karnego i prawa karnego-skarbowego. W związku z tym wybór adwokata z naszej kancelarii do sprawy karnej będzie z pewnością najlepszym wyborem.

W prawie karnym i karnym-skarbowym specjalizujemy się nieprzerwanie od ponad 13 lat. Mamy doświadczenie zdobyte i potwierdzone setkami zakończonych spraw karnych.

Oferta spraw karnych 2020

Od początku naszej działalności prowadzimy wszystkie rodzaje spraw karnych, karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Mamy doświadczenie w wielu różnych rodzajach spraw karnych. Poniżej przedstawiamy naszą ofertę pogrupowaną według rodzaju sprawy karnej:

 • powszechne
 • gospodarcze
 • skarbowe
 • wykonawcze
 • wykroczeniowe

i według lokalizacji adwokat sprawa karna:

 • Warszawa
 • Kraków
 • Katowice
 • Wrocław

Sprawy karne – to większość spraw z zakresu prawa karnego

Sprawy karne to wszystkie przypadki, kiedy ktoś jest podejrzany lub oskarżony o popełnienie czynu opisanego w kodeksie karnym i innych ustawach. To najszersza kategoria spraw, w której mieszczą się wszystkie inne: tzw. sprawy karne-gospodarcze, sprawy karne skarbowe czy sprawy wykroczeniowe. Dlatego wydzielenie innych kategorii spraw karnych ma jedynie znaczenie porządkujące, podczas gdy prowadzenie wszystkich spraw odbywa się wg. tych samych zasad. Wszystkie pospolite przestępstwa takie jak kradzież, przywłaszczenie, rozbój, zniesławienie, paserstwo zaliczają się do tej najszerszej kategorii.

Co oferujemy klientom w sprawach karnych?

Pokrzywdzonym, podejrzanym, oskarżonym, oskarżycielom prywatnym, oskarżycielom posiłkowym, powodom cywilnym oferujemy przede wszystkim porady prawne oraz najlepszą możliwą reprezentację i zastępstwo na każdym etapie, każdego postępowania karnego. W związku z tym:

 • doradzamy naszym klientom jeszcze przed wszczęciem postępowania przygotowawczego
 • prowadzimy aktywną obronę w postępowaniu przygotowawczym
 • reprezentujemy pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego
 • bronimy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji
 • dbamy o interesy pokrzywdzonych przed sądami wszystkich instancji
 • oferujemy pomoc w zakresie sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
 • doradzamy jak zabezpieczać swoje interesy finansowe w postępowaniu karnym
 • staramy się przeciwdziałać stosowaniu aresztów w sprawach naszych klientów
 • sporządzamy dla naszych klientów apelacje, kasacje oraz wszelkie inne niezbędne pisma w sprawach karnych.
Niektóre rodzaje spraw karnych prowadzonych przez naszą kancelarię

Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się profesjonalną obsługa wszelkich spraw karnych i karnych skarbowych. Dla ułatwienia przedstawiamy poniżej kilka przykładów spraw, którymi się zajmujemy:

 1. za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 2. posiadania narkotyków lub innych substancji odurzających
 3. wszelkie sprawy dotyczące przestępstw narkotykowych
 4. oskarżeń o oszustwa i wyłudzenia
 5. zniesławienie i pomówienie
 6. dotyczące błędów 
 7. wypadków drogowych, pomoc sprawcom i pokrzywdzonym w wypadkach
 8. pobić i innych przestępstw przeciwko zdrowiu
 9. oskarżeń o kradzieże, w tym dokumentów, danych i tożsamości
 10. karne dotyczące przywłaszczeń
 11. rozbojów, zabójstw
 12. fałszerstw dokumentów i pieniędzy

Sprawy karne gospodarcze

To kategoria spraw karnych związanych z przestępstwami popełnianymi w obrocie gospodarczym. Prawnicy z naszej kancelarii adwokackiej mają wiedzę i doświadczenie z innych dziedzin prawa (obsługa prawna firm, podatki, umowy, spółki, nieruchomości, zamówienia publiczne) niezbędne do prowadzenia tej kategorii spraw karnych. Każda sprawa karna gospodarcza dotyczy także innego obszaru prawa, aniżeli prawo karne.

Prawo karne gospodarcze

Przedsiębiorcom i menadżerom oferujemy pełny zakres usług w zakresie obrony i reprezentacji we wszystkich stadiach postępowania karnego, karno-skarbowego i wykroczeń z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. Dbamy o to, żeby działania policji, prokuratury lub innych organów ścigania w możliwie najmniejszym stopniu wpływały na pozycję, renomę i interesy naszych klientów.

Doradzamy, informujemy i ostrzegamy każdego kto ma wątpliwości czy jego działania były, są lub będą zgodne z regulacjami prawno-karnymi.

Audyt / Compliance – prawo karne

Oferujemy kompleksowy audyt firm, przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów w zakresie oceny ryzyk prowadzonej działalności pod kątem jej zgodności z regulacjami prawa karnego. W związku z tym oferta ta jest skierowana do osób pełniących funkcję członków zarządów spółek prawa handlowego, prokurentów, członków rad nadzorczych, pracowników i pełnomocników.

Zajmujemy się m.in. sprawami karnymi gospodarczymi:
 1. dotyczącymi działania na szkodę spółki
 2. związanymi z odpowiedzialnością członków zarządów spółek
 3. malwersacji finansowych (w tym popełnianych przez internet)
 4. oszustw i wyłudzeń kredytów lub dotacji
 5. oraz oszustw ubezpieczeniowych i bankowych
 6. łapownictwa biernego i czynnego
 7. z oskarżenia o działanie na szkodę wierzycieli
 8. w sprawach przetargów i zamówień publicznych

Sprawy karne skarbowe

Sprawy karne skarbowe to najczęściej konsekwencja nierzetelnego bądź nieuczciwego prowadzenia rozliczeń z fiskusem. Dobrze gdyby w związku z tym zawsze można tak było powiedzieć. Z naszej praktyki wiemy, że wiele spraw karnych skarbowych kieruje się przeciwko niewinnym osobom i przedsiębiorcom. Wystarczy wskazać, że organy podatkowe w trakcie kontroli podatkowej bardzo często sięgają po przepisy karne. Robią to przede wszystkim żeby przedłużyć okresy przedawnienia. Taka praktyka jest nagminna, ale z punktu widzenia prawa karnego skarbowego  z pewnością naganna. Kontrole skarbowe zmierzają prawie zawsze zmierzają do wykrycia i ustalenia czy podatnik dopuścił się nadużyć. Dlatego adwokaci i doradcy podatkowi z naszej kancelarii pomagają przede wszystkim osobom wobec, których Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi intensywne działania.

Prawo karne skarbowe

Oferujemy każdemu podatnikowi podejrzanemu lub oskarżonemu o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe obronę i reprezentację w sprawach karno-skarbowych, w szczególności:

 • doradzamy na etapie postępowania kontrolnego
 • doradzamy i reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu przygotowawczym
 • prowadzimy obronę oskarżonego w sprawach karno-skarbowych
 • doradzamy kiedy skorzystać z czynnego żalu czy instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
 • prowadzimy obronę osób obwinionych w sprawach o wykroczenia skarbowe
 • zapewniamy pomoc w zakresie wyjaśniania i formułowania odpowiedzi dla Urzędów Skarbowych i innych organów skarbowych (UKS, Policja skarbowa)
 • sporządzamy apelacje i kasacje w sprawach karno-skarbowych

Maciej Górczak, Adwokat, Wspólnik:

zapraszam do zapoznania się z naszą osobną ofertą w dotyczącą prawa karnego-skarbowego oraz spraw karnych-skarbowych.

Sprawy karne skarbowe, które prowadzą nasi adwokaci:
 1. z art. 56 kks tj. oszustwa podatkowe
 2. dotyczące wyłudzeń podatku VAT
 3. związane z tzw. czynnym żalem
 4. postępowań kontroli skarbowej UKS
 5. związane z poddaniem się odpowiedzialności
 6. prowadzące do uregulowania dochodów z nieujawnionych źródeł

Sprawy karne wykonawcze

Sprawy karne wykonawcze to sprawy związane z wykonywaniem wyroków, ze względu na to sprawy te dotyczą kwestii związanych z odbywaniem kary pozbawienia wolności, warunków odbywania tej kary, zapłaty grzywny. Przede wszystkim w postępowaniu wykonawczym ustala się sposób i miejsce wykonywania nałożonych przez sąd obowiązków, np. prac społecznych, zakazu wykonywania określonych zajęć. Adwokaci z naszej kancelarii bronią też w sprawach karnych wykonawczych.

Prawo karne wykonawcze

Skazanym i ich rodzinom oferujemy obronę i reprezentację na każdym etapie postępowania wykonawczego (po prawomocnym skazaniu):

 • doradzamy i sporządzamy wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • doradzamy i sporządzamy wnioski o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
 • informujemy kiedy można starać się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i jakie są tego konsekwencje
 • pomagamy formułować wnioski dotyczące rozłożenia kary grzywny na raty
 • zapewniamy reprezentację na posiedzeniach przed sądami penitencjarnymi
 • doradzamy jak skorzystać z dozoru elektronicznego

Sprawy karne wykroczeniowe

Sprawy karne wykroczeniowe dotyczą przede wszystkim zdarzeń o najmniejszym stopniu społecznej szkodliwości. Często wydają się proste, ale w konsekwencji okazują się bardzo trudne i dolegliwe dla sprawcy. Wystarczy wspomnieć, że sąd orzekając w sprawie wykroczenia może orzec oprócz kary finansowej również np. zakaz prowadzenia pojazdów. Wykroczenia pod względem dowodowym są równie wymagające co zwykłe sprawy karne, w związku z tym broniąc w sprawach wykroczeń traktujemy je bardzo poważnie.

Większość kolizji i zdarzeń drogowych jest rozpoznawanych w postępowaniu wykroczeniowym. Oferujemy reprezentację stronom postępowania wykroczeniowego – poszkodowanym, podejrzanym, obwinionym, a w szczególności:

 • prowadzimy aktywną obronę w postępowaniu przygotowawczym
 • reprezentujemy poszkodowanych na etapie postępowania przygotowawczego
 • bronimy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji
 • dbamy o interesy poszkodowanych przed sądami wszystkich instancji
 • oferujemy pomoc w zakresie sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia
 • doradzamy jak zabezpieczać swoje interesy finansowe w tym postępowaniu (jak uzyskać wypłatę z OC sprawcy, jak zabezpieczyć się przed regresem ze strony ubezpieczyciela)
 • sporządzamy dla naszych klientów apelacje oraz wszelkie inne niezbędne pisma w sprawach wykroczeniowych

Adwokat Sprawy Karne – w jakich miastach dostępne są nasze usługi?

W kancelarii adwokackiej ŻAKIEWICZ ADWOKACI każdy zajmuje się tym w czym jest najlepszy, z tego powodu stawiamy na osoby posiadające pogłębioną wiedzę i doświadczenie w prawie karnym.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Adwokat sprawy karne Warszawa to oferta usług prawnych w zakresie prawa karnego i karnego-skarbowego dla klientów z Warszawy i okolic.

Sprawy karne w Warszawie prowadzą m.in.:

 • adwokat Magda Gawińska, która specjalizuje się m.in. w sprawach wypadków drogowych, sprawach przestępstw narkotykowych, sprawach dóbr osobistych
 • adwokat Kamil Kordiał prowadzi wszystkie rodzaje spraw karnych, karnych wykonawczych i karno skarbowych. Ma na swoim koncie kilkanaście lat praktyki sądowej i setki obron w sprawach karnych. Wszystko to gwarantuje najwyższą jakość i skuteczność obron karnych podejmowanych przez Adwokata Kamila Kordiała
 • adwokat Maciej Górczak to specjalista prawa karnego skarbowego, podatkowego i gospodarczego. Wykłada dla studentów prawo karne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ma duże doświadczenie w sprawach VATu, kontroli skarbowych i postępowań podatkowych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z kancelarią w Warszawie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Adwokat Sprawy Karne Kraków

Adwokat sprawy karne Kraków to oferta usług prawnych z prawa karnego dla naszych klientów z Krakowa i okolic.

Sprawy karne w Krakowie prowadzi m.in.:

 • adwokat Paulina Drzazga-Poproch, doświadczona adwokat wyspecjalizowana w wszystkich rodzajach spraw karnych, karnych wykonawczych i karno-skarbowych. Prowadzi m.in. sprawy wypadkowe (wypadki drogowe), sprawy narkotykowe, sprawy dotyczące przestępstw powszechnych oraz sprawy karne skarbowe.

Zapraszamy do kontaktu z oddziałem kancelarii w Krakowie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Adwokat Sprawy Karne Katowice

Adwokat sprawy karne Katowice to oferta usług prawnych dotyczących prawa karnego dla naszych klientów z Katowic i okolic.

Sprawy karne w Katowicach prowadzi m.in.:

 • adwokat Paulina Drzazga-Poproch, doświadczona adwokat wyspecjalizowana w wszystkich rodzajach spraw karnych, karnych wykonawczych i karno-skarbowych. Prowadzi m.in. sprawy wypadkowe (wypadki drogowe), sprawy narkotykowe, sprawy dotyczące przestępstw powszechnych oraz sprawy karne skarbowe.

Zapraszamy do kontaktu z oddziałem kancelarii w Katowicach lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Co Nas Wyróżnia?

Kancelaria adwokacka ŻAKIEWICZ ADWOKACI to zespół zarówno starszych i doświadczonych, jak i młodych ambitnych prawników. Jesteśmy skoncentrowani na stałym podnoszeniu jakości świadczonych przez nas usług m.in. poprzez studia doktoranckie, studia podyplomowe, szkolenia oraz stały kontakt z naszymi klientami.

Specjalizacja w sprawach karnych i karnych skarbowych

Poświęcamy się tylko sprawom, na których znamy się najlepiej i których prowadzenie jest dla nas prawdziwą przyjemnością. Lubimy pracę z ludźmi, lubimy to co robimy.

Podejście do klienta i prowadzonych spraw oraz zaufanie

Uważamy, że klient zawsze powinien rozumieć swoją sprawę tak, jak rozumiemy ją my adwokaci. Umiemy słuchać i potrafimy zbudować zaufanie.

Na każdym etapie współpracy, staramy się aby nasi klienci zrozumieli w jakiej znajdują się sytuacji i jakie są możliwe kroki do podjęcia. Poświęcamy dużo czasu na to, aby dokładnie wytłumaczyć na czym polega problem i jak możemy mu wspólnie zaradzić.

Połączenie wiedzy i doświadczenia

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy jakie działania należy podejmować aby skutecznie pomagać. Patrzymy na świadczone przez nas usługi w sposób szeroki. Bierzemy pod uwagę nie tylko aspekt prawny, ale również wszelkie inne okoliczności, które są ważne i korzystne.

Wynagrodzenie – cena usług

Koszty obrony i pomocy prawnej w sprawie karnej zawsze ustalamy indywidualnie po zapoznaniu się z ze sprawą, albowiem tak stanowi art. 16 ustawy Prawo o adwokaturze.

Wycenę i szacunkowe koszty prowadzenia sprawy można uzyskać już w trakcie pierwszego spotkania, np. w trakcie porady prawnej z prawa karnego. W trakcie spotkania, po przedstawieniu nam sprawy – oprócz udzielenia rad i wskazówek – będziemy w stanie wycenić koszty obrony lub pomocy prawnej. W przypadku zlecenia nam sprawy do prowadzenia koszt porady i spotkania zostanie wliczony w łączną kwotę wynagrodzenia.

Więcej informacji na temat cen usług prawnych, metod i sposobów rozliczeń stosowanych w naszej kancelarii znajdziesz na stronie wynagrodzenie. Numery rachunków bankowych oraz wpłaty przez PayPal dostępne są tutaj.

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej