Postępowanie karne skarbowe zostało uregulowane w sposób autonomiczny w stosunku do procedury karnej. Mimo swej niezależności, w kodeksie karnym skarbowym znajduje się wiele odesłań do kodeksu postępowania karnego. Jeżeli coś nie zostało odrębnie uregulowane w procedurze skarbowej oznacza to, że należy odpowiednio stosować procedurę karną.

Organy Postępowania karno- skarbowego

W postępowaniu karno- skarbowym możemy spotkać się, na etapie postępowania przygotowawczego, z następującymi organami:

urzędem celnym- w zależności od kwalifikacji prawnej czynu, głównie w sprawach związanych z akcyzą, przestępstwami przeciwko obowiązkowi celnemu oraz w sprawach ujawnionych w zakresie jego działania
urzędem skarbowym- w sprawach o pozostałe przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
inspektorem kontroli skarbowej- w sprawach ujawnionych w zakresie działania kontroli skarbowej
Strażą Graniczną- głównie w sprawach związanych z akcyzą, przestępstwami przeciwko obowiązkowi celnemu ale tylko w wypadku, gdy zostaną one ujawnione w zakresie ich działania
Policją- w sprawach ujawnionych w zakresie jej działania,
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego- jedynie w sprawie przestępstw ujawnionych w zakresie jej działania,
Centralne Biuro Antykorupcyjne- jedynie w sprawie przestępstw ujawnionych w zakresie jej działania,
Żandarmerią Wojskową- w sprawach żołnierzy, którzy dopuścili się przestępstw lub wykroczeń skarbowych.

Orzekanie w sprawach skarbowych została natomiast, w przeważającej mierze, powierzone sądom powszechnym. Wyjątkiem od tej zasady jest postępowanie mandatowe, które kończy się wymierzeniem mandatu przez upoważnionego funkcjonariusza organu postępowania przygotowawczego.

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń