W wyniku obserwowanego obecnie wzmożonego ruchu w przestrzeni powietrznej, przepełnienia portów lotniczych oraz zagrożenia bezpieczeństwa, wynikającego z ostatnich zamachów terrorystycznych, coraz częściej możemy doświadczyć nieoczekiwanych zmian w planie podróży. Często w takim wypadku przysługuje nam odszkodowanie za opóźniony lot lub odwołany lot.

Unia Europejska uznała za konieczne objęcie ochroną praw pasażerów linii lotniczych, którzy zostają poszkodowani w związku z opóźnieniem bądź odwołaniem lotu. Obecnie ta kwestia jest uregulowana przez Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Przepisy unijne dotyczą zarówno regularnych linii lotniczych jak również tanich przewoźników a także lotów czarterowych.

Kiedy można uzyskać Odszkodowanie za Opóźniony Lot lub Odwołany Lot?

Odszkodowanie za Opóźniony Lot

W przypadku opóźnienia lotu o ponad 3 godziny pasażerowie mają prawo do rekompensaty finansowej.

Wysokość Odszkodowania za Opóźniony Lot

Wysokość odszkodowania jest zależna od odległości dzielącej miejsce wylotu od docelowego miejsca lądowania i wynosi:

 • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
 • 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
 • 600 EUR dla wszystkich innych lotów.

Odszkodowanie za Odwołany Lot

W przypadku odwołania lotu pasażerowie mają prawo do rekompensaty finansowej.

Wysokość Odszkodowania za Odwołany Lot

Wysokość odszkodowania za odwołany lot jest zależna od odległości dzielącej miejsce wylotu od docelowego miejsca lądowania i wynosi:

 • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
 • 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
 • 600 EUR dla wszystkich innych lotów.

Kiedy Odszkodowanie za Opóźniony Lot lub Odwołany Lot może zostać zmniejszone?

Jeżeli pasażerom zaproponowano inny alternatywny przelot, linia lotnicza lub przewoźnik lotniczy może wypłacić odszkodowanie pomniejszone o 50%. Nie mniej jednak, zmiana planu podróży musi spełniać kryterium określonej długości opóźnienia zależnej od długości lotu.

Powyższe oznacza, że czas przylotu zaoferowanym nowym połączeniem, nie może przekraczać czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu:

 • o dwie godziny w przypadku wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
 • o trzy godziny w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
 • o cztery godziny w przypadku wszystkich innych lotów.

Prawo do opieki w razie Opóźnienia Lotu lub Odwołania Lotu

Warto pamiętać, że niezależnie od prawa do odszkodowania, pasażerom przysługuje prawo do opieki:

 

czas opóźnienia

 

długość lotu

 

przysługujące uprawnienia w ramach prawa do opieki

od 2h do 1500 km  1. posiłki oraz napoje w ilościach   adekwatnych do czasu oczekiwania;

2. dwie rozmowy telefoniczne, dwa     dalekopis, dwie przesyłki faksowe lub e-   mailowe

Gdy oczekiwany w sposób uzasadniony czas   odlotu nastąpi co najmniej dzień po terminie   poprzednio zapowiedzianego odlotu:

 • zakwaterowanie w hotelu
 • transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem
  lub innym).
od 3h od 1500 km dla lotów wewnątrzwspólnotowych

1500- 3500 km dla pozostałych lotów

od 4h od 3500 km dla lotów niebędących lotami wewnątrzwspólnotowymi
od 5h niezależnie od długości lotu  zwrot w terminie siedmiu dni pełnego         kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony,   za część lub części nie odbytej podróży oraz   za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie       służy już dłużej jakiemukolwiek celowi   związanemu z pierwotnym planem podróży   pasażera, wraz z, gdy jest to odpowiednie,   lotem powrotnym do pierwszego miejsca   odlotu, w najwcześniejszym możliwym
terminie;

3 Proste Kroki – Odszkodowanie za Opóźniony Lot lub Odwołany Lot

 1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego poniżej lub po kliknięciu w link.
 2. W ciągu 3-5 dni roboczych prześlemy Państwu maila z informacją czy zostały spełnione warunki konieczne do uzyskania odszkodowania, wraz z pełnomocnictwem, które po podpisaniu należy odesłać na adres Kancelarii.
 3. Od tego momentu wszystkie czynności będą prowadzone przez Kancelarię. Będą państwo na bieżąco informowani o postępach w sprawie. Odzyskane odszkodowanie zostanie przekazane na wskazane przez Państwa konto bankowe.

Ile to kosztuje?

Zawsze pobieramy opłatę wstępną w wysokości 100 zł netto, a naszą prowizję w wysokości 20% pobieramy jedynie w przypadku wygrania sprawy i obliczamy ją jako procent od uzyskanego dla Państwa odszkodowania. W razie niepowodzenia – nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych kosztów prowadzenia przez nas sprawy.

Formularz Zgłoszenia

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

Nasze doświadczenie wskazuje, że reprezentacja przez profesjonalną kancelarię prawną znacznie zwiększa skuteczność w procesie uzyskiwania odszkodowań, w tym w tak prostych sprawach jak odszkodwanie za opóźnionu lub odwołany lot.

Warto Pamiętać

Linie lotnicze bardzo często próbują uniknąć konieczności wypłaty odszkodowania. Często starają się powołać na okoliczności wyłączające odpowiedzialność odszkodowawczą nie mając ku temu podstaw.

Znajomość przepisów prawnych jak i konsekwencja oraz wytrwałość w prowadzeniu spraw odszkodowawczych sprawiają, iż linie lotnicze mają świadomość, że jedynie przyczyny, mające solidne umocowanie prawne, pozwolą im uniknąć odpowiedzialności – stąd zdecydowanie szybciej decydują się na wypłacenie rekompensaty, chcąc uniknąć wkraczania na drogę sądową albo na drogę postępowania przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego.

Co jeśli linia lotnicza odmawia wypłaty odszkodowania za opóźniony lot lub odwołany lot?

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń