W ramach świadczonej pomocy prawnej prowadzimy również sprawy dotyczące nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności, bądź użytkowania wieczystego nieruchomości.
Każdy kto nie jest właścicielem nieruchomości, a posiada ją i włada nią dla siebie jak właściciel, nabywa prawo jej własności. Warunkiem nabycia prawa własności takiej nieruchomości, jest dodatkowo okres posiadania, który powinien wynosić 20 lat dla posiadaczy w dobrej wierze i 30 lat dla posiadaczy w złej wierze. 
Stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia następuje w drodze postępowania cywilnego przed sądem rejonowym właściwym według miejsca położenia nieruchomości.

Rozpoczęcie takiej sprawy wymaga zgromadzenia wielu dokumentów. Szczególnie przydatne będę tu dowody opłacania podatku od nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów, wszelkie rachunki i faktury obejmujące wydatki na nieruchomość, itp.

Wniosek o zasiedzenie powinien być starannie przygotowany, zawierać uzasadnienie i wskazanie szeregu kluczowych dowodów. 

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń