Odzyskiwanie wywłaszczonych nieruchomości

POSTĘPOWANIA O ZWROT NIERUCHOMOŚCI

Postępowania o zwrot nieruchomości dotyczą nieruchomości zabranych właścicielom, bądź ich użytkownikom wieczystym na podstawie decyzji o wywłaszczeniu, bądź umowy zawartej przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego.

Kto jest uprawniony do żądania zwrotu?

Uprawnionymi do żądania zwrotu takich nieruchomości są ich byli właściciele, bądź użytkownicy wieczyści, a także ich następcy prawni (spadkobiercy), o ile nieruchomość stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu (bądź umowie).

Zwrot nieruchomości odbywa się na drodze postępowania administracyjnego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Osoba, która otrzymuje zwrot nieruchomości zobowiązana jest do zwrotu otrzymanego odszkodowania po jego waloryzacji (waloryzacja polega na pomnożeniu otrzymanego odszkodowania przez wskaźnik inflacji i co do zasady jest kilkukrotnie niższa od aktualnej wartości nieruchomości).

Jak rozpocząć sprawę o zwrot nieruchomości?

Rozpoczęcie takiej sprawy nie jest skomplikowane, wystarczy skontaktować się z nami, a my pomożemy w przeprowadzeniu takiego postępowania.

Jakie dokmenty są potrzebne?

Niezbędne będą dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, a także wszystkie inne dotyczące nieruchomości. Jeśli zaś jesteś spadkobiercą byłego właściciela, bądź użytkownika wieczystego, konieczne będzie dodatkowo przekazanie dokumentów potwierdzających prawo do spadku. Jeśli jednak dokumentów takich nie posiadasz, możemy pomóc Ci w ich uzyskaniu.
Kwestia honorarium za prowadzenie sprawy uzgadniania jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

Postępowania odszkodowawcze i odzyskanie nieruchomości

Postępowania o odszkodowanie, bądź odzyskanie nieruchomości dotyczą nieruchomości przejętych przez Państwo od ich właścicieli, bądź ich użytkowników wieczystych na podstawie decyzji o wywłaszczeniu.
Osobami, które mogą starać się o odzyskanie takich nieruchomości, bądź ponowne uzyskanie odszkodowania za nie są byli właściciele, użytkownicy wieczyści, oraz ich spadkobiercy.
Postępowania tego rodzaju toczą się na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w ramach tzw. postępowań nadzwyczajnych tj. wznowienia postępowania, bądź postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji.
Rozpoczęcie takiej sprawy nie jest skomplikowane, wystarczy skontaktować się z nami, a my pomożemy w przeprowadzeniu całej procedury.
Niezbędne będą dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, a także wszystkie inne dotyczące nieruchomości, w szczególności decyzje wywłaszczeniowe, bądź umowy zbycia nieruchomości. Jeśli zaś jesteś spadkobiercą byłego właściciela, konieczne będzie przekazanie dokumentów potwierdzających prawo do spadku. Jeśli jednak dokumentów takich nie posiadasz, możemy pomóc Ci w ich uzyskaniu.
Kwestia honorarium za prowadzenie sprawy uzgadniania jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

Prowadzenie spraw wywłaszczeniowych

Świadczymy również pomoc prawną właścicielom, bądź użytkownikom wieczystym w postępowaniach wywłaszczeniowych, toczących się na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak i tzw. „specustawy”, czyli ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W tej grupie spraw szczególne miejsce zajmują postępowania dotyczące odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne w ramach postępowania o podział nieruchomości. Dość często bowiem zdarza się, iż właściciele nieruchomości, bądź ich użytkownicy wieczyści występują o podział nieruchomości, zaś w wyniku wydania decyzji o podziale nieruchomości z mocy prawa ich część przechodzi na rzecz Skarbu Państwa, bądź jednostki samorządu terytorialnego, gdy w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod przyszłe drogi publiczne.
W ramach tego rodzaju postępowań weryfikujemy, czy organy administracji zgodnie z przepisami ustaliły przedmiot wywłaszczenia, a także dbamy o uzyskanie odszkodowania, odpowiadającego rzeczywistej wartości nieruchomości. Dość często bowiem zdarza się, iż ceny sprzedaży takich nieruchomości oferowane ich właścicielom przez właściwe organy przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego, jak również ustalane przez rzeczoznawców majątkowych w toku postępowania są zaniżone.

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń

Marian Marzec 12, 2018

Mam dokumenty potwierdzajace ze moim dziadka odebrano własność a nie wiem jak ja odzyskać

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Marzec 17, 2018

Proszę skorzystać z formularza kontaktowego i przesłać zapytanie podając więcej szczegółów.