Czy w czasie epidemii mogę dokonywać zakupów bez przetargu lub zamówienia publicznego?

Tak, wprowadzona ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dopuszcza taką możliwość, jednakże wymaga to zaistnienia określonych przesłanek.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż wyjątek ten dotyczy wyłącznie nabycia towarów lub usług, które są niezbędne do zwalczania epidemii ogłoszonej z powodu koronawirusa. Prawo do nabycia tego rodzaju towarów lub usług z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów (np. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych) lub obowiązków służbowych musi być ponadto uzasadnione interesem społecznym oraz okolicznościami, które wskazują, że bez dopuszczenia się tych naruszeń nabycie towarów lub usług nie mogłoby w ogóle zostać zrealizowane albo byłoby istotnie zagrożone.

Osoba, która dopuści się tego rodzaju naruszenia ze względu na opisane powyżej okoliczności, nie poniesie odpowiedzialności karnej za przestępstwa z art. 231 k.k. i 296 k.k., nie popełnia deliktu dyscyplinarnego, ani czynu, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Należy pamiętać jednak, że warunkiem skorzystania z takiego trybu nabycia towarów i usług oraz uniknięcia odpowiedzialności jest wystąpienie w danym przypadku wszystkich opisanych powyżej przesłanek łącznie.

Maciej Żakiewicz Adwokat w Warszawie.

Maciej Żakiewicz

Adwokat, Wspólnik

więcej

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń