Wniosek o odroczenie płatności podatku. Jakie wnioski można składać?

W związku z epidemią koronawirusa można składać wnioski o:

  1. odroczenie terminu płatności podatku lub
  2. rozłożenie na raty podatku lub
  3. umorzenie zaległości podatkowych

Czy jeśli z powodu epidemii złożę wniosek o odroczenie płatności podatku lub jego rozłożenie na raty poniosę dodatkowe koszty?

Ustawodawca w tzw. tarczy antykryzysowej zdecydował, że wszystkie wnioski o udzielenie ulgi, o ile zostały złożone w okresie stanu epidemicznego, epidemii lub 30 dni po ich odwołaniu i dotyczą podatków stanowiących dochód budżetu państwa – nie są objęte opłatą prolongacyjną.

Co to jest opłata prolongacyjna?

Opłata prolongacyjna to zryczałtowana opłata za późniejszą zapłatę podatku lub jego zapłatę w ratach stanowiąca swoistą “cenę” udzielonej ulgi. Kwotowo jest ona jednak i tak korzystniejsza niż odsetki od zaległości podatkowej obliczone do dat realnej zapłaty.
Oblicza się ją według wzoru:

K × L × S / 365 = OP

gdzie:

K – kwota odroczonego lub rozłożonego na raty podatku, odroczonej lub rozłożonej na raty zaległości podatkowej;
L – liczba dni, których dotyczy prolongata;
S – stawka prolongaty równa obniżonej stawce odsetek budżetowych (obecnie 4%);
365 – liczba dni w roku;
OP – kwota opłaty prolongacyjnej.
Co ważne – ustawodawca (świadomie lub nie) tym razem zdecydował, że ta forma wsparcia dotyczy nie tylko przedsiębiorców, ale każdego podatnika, płatnika i inkasenta. Takie rozwiązanie należy ocenić bardzo korzystnie.

Dodatkowo ustawa przewiduje, że Minister Finansów może dodatkowo zdecydować o rezygnacji z poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (w całości lub w części), określając w szczególności rodzaj podatku, którego dotyczy to rozwiązanie, zakres terytorialny jego działania, okres, w którym następuje zaniechanie i grupy podatników (lub płatników i inkasentów), których dotyczy to zaniechanie. W swojej decyzji ma uwzględniać okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.
Do chwili obecnej Minister Finansów nie skorzystał jeszcze ze swej kompetencji. Jeśli Minister wyda takie rozporządzenie będziemy niezwłocznie informować Państwa o tym na naszej stronie internetowej.

Maciej Żakiewicz Adwokat w Warszawie.

Maciej Żakiewicz

Adwokat, Wspólnik

więcej

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń