Czym jest stan epidemii?

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:

  1. epidemia – wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących;
  2. stan zagrożenia epidemicznego – sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych;
  3. stan epidemii – sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii;

Od kiedy w Polsce obowiązuje stan epidemii?

Stan epidemii obowiązuje od 20 marca 2020 r. Stan epidemii w Polsce został ogłoszony na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

– zgodnie z którym w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Terminy w stanie epidemii

W ustawie tzw. tarczy antykryzysowej przewidziano szereg rozwiązań, których zastosowanie lub skorzystanie będzie liczone w odniesieniu do terminu wprowadzenia stanu zagrożenia, a następnie stanu epidemii.

Czy w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wprowadzone zostały jakiekolwiek ograniczenia?

Tak. W związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii obowiązywać nas będą określone ograniczenia. Część z nich wynika wprost z wydanego rozporządzenia, część wprost z cytowanej powyżej Ustawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze – w naszej ocenie – ograniczenia wynikające z wprowadzenia w Polsce stanu epidemii:

  1. W okresie stanu epidemii, wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej
  2. W okresie stanu epidemii, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o:
    1. adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę
    2. numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
  3. odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.
Maciej Żakiewicz Adwokat w Warszawie.

Maciej Żakiewicz

Adwokat, Wspólnik

więcej

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń