Sprawozdanie finansowe 2020. Czy w okresie epidemii koronawirusa muszę złożyć sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego?

W okresie ogłoszonego stanu epidemicznego i epidemii mija szereg terminów na wykonanie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, jak choćby termin do złożenia deklaracji rocznej w podatku dochodowym czy sprawozdania finansowego z roku obrotowego działalności przedsiębiorców rozliczających się według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT).

Zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy o PIT: Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości.
Podobnie sama ustawa o rachunkowości przewiduje sporządzanie i składanie szeregu sprawozdań lub informacji, z których część składana jest dopiero po zatwierdzeniu ich przez właściwy podmiot lub organ. W szczególności te obowiązki polegają na poddaniu badaniu, składaniu do właściwego rejestru sądowego, udostępnianiu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą. To samo dotyczy sporządzania wszelkich informacji dodatkowych sporządzanych wraz ze sprawozdaniem finansowym lub niezależnie od niego.

Niezależnie od przesunięcia terminów do składania np. rocznych deklaracji podatkowych w podatku dochodowym (zob. tutaj), co determinuje i znacznie przedłuża choćby termin wypełniania wspomnianego obowiązku z art. 45 ust. 5 ustawy o PIT, ustawa antykryzysowa przewiduje upoważnienie dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia, w którym określi nowe terminy wykonania wspomnianych obowiązków sprawozdawczych. Minister nie jest tu wprawdzie związany żadnym terminem maksymalnym, ale zastrzeżono, że przyjęte rozwiązanie ma uwzględniać konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych obowiązków. Takiemu samemu wydłużeniu ulegają też terminy na zatwierdzenie, udostępnienie i przekazanie odpowiedniego sprawozdania lub informacji.

Maciej Żakiewicz Adwokat w Warszawie.

Maciej Żakiewicz

Adwokat, Wspólnik

więcej

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń