Poręczenia i gwarancje z BGK – Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z epidemią koronawirusa.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, umożliwia Bankowi Gospodarstwa Krajowego udzielanie poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.

Szczegółowe informacje o pakietach pomocowych na stronie BGK.

Należy zauważyć jednak, że to rozwiązanie to nie obejmuje mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców, tj:

mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro
    – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

Poręczenia i gwarancje są terminowe i udzielane do kwoty z góry oznaczonej. Mogą obejmować maksymalnie 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją. Udzielane są wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy.

Gwarancje de minimis na stronie BGK– najczęstsze pytania i odpowiedzi o nowe zasady

Jak napisać wniosek o poręczenie lub gwarancję z BGK?

Jeśli chcesz wystąpić do BGK z wnioskiem o poręczenie lub gwarancję i potrzebujesz pomocy zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Maciej Żakiewicz Adwokat w Warszawie.

Maciej Żakiewicz

Adwokat, Wspólnik

więcej

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń