Czy muszę płacić podatek od nieruchomości w czasie epidemii?

Tzw. tarcza antykryzysowa przyjęta w związku z epidemią przewiduje szczególne rozwiązania dotyczące terminów płatności podatku od nieruchomości. Zastosowany mechanizm ma jednak charakter pośredni, albowiem ostateczną decyzję ustawodawca pozostawia beneficjentom tego podatku czyli gminie. To rada gminy może podjąć uchwałę przedłużającą określonym grupom przedsiębiorców (i tylko przedsiębiorców), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w powodu skutków gospodarczych epidemii, termin płatności niektórych rat podatku (płatnych standardowo miesięcznie). Dotyczy to jednak wyłącznie rat, których termin płatności upływa w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., a termin odroczenia nie może być dłuższy niż do dnia 30 września 2020 r.

Czy przysługuje mi zwolnienie od podatku od nieruchomości w czasie epidemii?

Ustawa, w związku z epidemią przyznaje radom gmin prawo do podjęcia uchwał, w których wprowadzą dla określonych grup przedsiębiorców (i tylko przedsiębiorców), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w powodu skutków gospodarczych epidemii zwolnienia od podatku od nieruchomości. Zwolnienie może dotyczyć tylko określonej w uchwale części roku 2020. Wiele zatem zależy od rad poszczególnych gmin, to one bowiem zdecydują, czy w czasie epidemii zwalniają wszystkich, czy tylko niektórych przedsiębiorców, a także jaki okres (część roku) obejmie zwolnienie.

Gdzie znaleźć więcej informacji dotyczących podatku od nieruchomości?

Warszawa – więcej informacji na stronie Urzędu Miasta.

Maciej Żakiewicz Adwokat w Warszawie.

Maciej Żakiewicz

Adwokat, Wspólnik

więcej

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń