Jak odroczyć lub zmienić raty kredytów firmowych w czasie epidemii koronawirusa?

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, umożliwia bankom dokonanie zmian określonych w umowie kredytowej warunków oraz terminów spłaty kredytów udzielonych na podstawie ustawy – Prawo bankowe, w stosunku do mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców (wyjaśnienie na końcu tekstu), przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

 • kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r.,
 • zmiana jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy, której bank dokonał nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.

Pod pojęciem mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy należy rozumieć:

mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro
  – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro
  – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

Wszelkie zmiany dokonywane są na warunkach uzgadnianych indywidualnie pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, przy czym nie mogą one powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

Celem ustalenia konkretnych zmian warunków w umowie kredytowej, w tym odroczenie lub obniżenie rat kredytu niezbędne jest zatem zgłoszenie się do banku i przeprowadzenie indywidualnych negocjacji w tym zakresie. Należy mieć na względzie, że niektóre banki już wprowadziły różnego rodzaju rozwiązania mające na celu pomoc swoim klientom w spłacie zobowiązań kredytowych w trakcie okresu epidemii koronawirusa.

Opisana regulacja dotyczy także pożyczek pieniężnych.

Maciej Żakiewicz Adwokat w Warszawie.

Maciej Żakiewicz

Adwokat, Wspólnik

więcej

Magda Gawińska Adwokat w Warszawie.

Magda Gawińska

Adwokat, Wspólnik

więcej

Maciej Górczak Adwokat w Warszawie.

Maciej Górczak

Adwokat, Wspólnik

więcej

Paulina Drzazga-Poproch Adwokat w Krakowie.

Paulina Drzazga-Poproch

Adwokat, Wspólnik

więcej

Rafał Kołomański Prawnik w Warszawie.

Rafał Kołomański

Aplikant adwokacki

więcej

Katarzyna Łangowska Prawnik w Warszawie.

Katarzyna Łangowska

Aplikant adwokacki

więcej

Natalia Kasprzyk

Aplikant adwokacki

więcej

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń