Co to jest prawo internetu (cyber prawo)?

Prawo internetu, czy cyber prawo, jak się czasami nazywa, odnosi się do wszelkich kwestii prawnych (regulacyjnych) związanych z korzystaniem z Internetu. Jest to mniej wyraźna dziedzina prawa niż konglomerat prawa własności intelektualnej, prawa umów, przepisów dotyczących prywatności i wielu innych dziedzin.

Jeśli mają istnieć prawa, które mogłyby rządzić Internetem, takie prawa wymagają unikalnej struktury, aby zmagać się z międzynarodową i eteryczną naturą sieci. Wiele osób twierdzi, że Internet w rzeczywistości nie jest „regulowalny”, podczas gdy inni twierdzą, że można go regulować. Ponieważ Internet nie ma lokalizacji geograficznej, to regulujące go przepisy krajowe mogą obowiązywać jedynie na obszarze danego kraju. Istnieje szereg umów międzynarodowych, ale ich zasięg oraz możliwość egzekucji są również ograniczone.

Jak regulowany jest Internet?

Pomijając rozważania teoretyczne i przykłady rażącej cenzury Internetu w takich krajach, jak Chiny, Arabia Saudyjska czy Iran, istnieją cztery podstawowe tryby regulacji Internetu:

  1. prawo
  2. architektura sieci
  3. normy społeczne
  4. rynek

1. Prawa są najbardziej oczywistą formą regulacji. Ponieważ różne państwa, kraje i grupy międzynarodowe zmagają się z problemami związanymi z korzystaniem z Internetu, zazwyczaj wpływają one na internet poprzez politykę i wdrażanie przepisów. Oczywistą wadą prawa jest jego ograniczony zasięg geograficzny. W końcu, czy strony internetowe hostowane w innych krajach, ale dostępne na całym świecie, muszą spełniać różne, niejednokrotnie sprzeczne, regulacje prawne w każdym zakątku globu?

2. Architektura odnosi się do tego, w jaki sposób informacje mogą i nie mogą być przesyłane przez Internet. Może to odnosić się do wszystkiego, od oprogramowania do filtrowania Internetu, do zapór ogniowych, programów szyfrujących, a nawet bardzo podstawowej struktury protokołów transmisji internetowej, takich jak TCP/IP. Pod wieloma względami jest to najbardziej podstawowa forma regulacji internetu, a wszystkie inne obszary, w tym prawo muszą odnosić się do niej lub polegać na niej w jakiś sposób.

3. Normy odnoszą się do sposobów interakcji między ludźmi. Tak jak normy społeczne regulują to, co jest i nie jest właściwe w zwykłym społeczeństwie, tak normy te wpływają również na zachowanie w Internecie. Innymi słowy, chociaż przepisy mogą nie regulować pewnych działań dozwolonych przez architekturę Internetu, normy społeczne mogą pozwolić użytkownikom na kontrolowanie takiego zachowania. Na przykład wiele forów internetowych umożliwia użytkownikom moderowanie komentarzy innych użytkowników. Komentarze uznane za obraźliwe lub wyłączone mogą być oznaczone i usunięte.

4. Podobna do regulacji norm jest regulacja rynku. Regulacje rynkowe kontrolują wzorce zachowań w Internecie dzięki tradycyjnym ekonomicznym zasadom podaży i popytu. Jeśli coś jest niepopularne, nie będzie popytu i ostatecznie nie powiedzie się. Z drugiej strony, jeśli podaż jest zbyt duża, konkurenci będą w końcu musieli znaleźć sposoby na wyróżnienie się lub zaciemnienie przez konkurencję. Pomaga to zapobiegać drapieżnemu zachowaniu, napędzać innowacje i zmusza strony internetowe do samoregulacji w celu utrzymania klientów i utrzymania rentowności.

W jaki sposób kancelaria i prawnicy mogą pomóc w sprawach związanych z Internetem?

Tradycyjnie rola kancelarii i prawników sprowadzała się do udzielania porad prawnych i reprezentowania klientów przed sądami, organami władzy i w stosunkach z innymi osobami, firmami. Dzisiaj, kancelaria i prawnicy, wspierając klientów w działaniach w Internecie muszą biegle poruszać się nie tylko w prawie (krajowym i międzynarodowym), ale znać również inne (pozaprawne) sposoby regulacji internetu, o których była mowa powyżej. Tylko kompleksowe podejście do każdej sprawy, uwzględniające aspekt prawny, architekturę sieci, normy społeczne oraz prawa rynkowe pozwala kancelarii i prawnikom na osiągnięcie sukcesów i pozytywnych wyników w prowadzonych sprawach.

OFERTY, INFORMACJE I PRZYKŁADOWE SPRAWY