Adwokat Sprawy Karne

Adwokat sprawy karne Adwokat sprawy karne to profesjonalna, często aktualizowana oferta usług prawnych adwokatów kancelarii adwokackiej ŻAKIEWICZ ADWOKACI w zakresie prawa karnego, prawa karnego wykonawczego oraz prawa karnego-skarbowego, skierowana do wszystkich szukających adwokata do sprawy karnej Warszawa, Kraków, Katowice. Kancelaria adwokacka ŻAKIEWICZ ADWOKACI Żakiewicz Górczak Gawińska Sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz oddziałami w Krakowie, Katowicach, to działająca na […]

więcej

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników – epidemia koronawirusa

Jak uzyskać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19? Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie epidemii koronawirusa, przyznaje Starosta na podstawie umowy zawieranej […]

więcej

Dofinansowanie działalności gospodarczej – epidemia koronawirusa

Dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach tarczy antykryzysowej Ustawa wprowadzająca tarczę antykryzysową w związku z epidemią koronawirusa przewiduje szereg form wsparcia dla firm i przedsiębiorców. Jednym z rozwiązań dla mikro i małych przedsiębiorców jest możliwość uzyskania zwrotu części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub ich dofinansowania. Czy i w jaki sposób mogę uzyskać dofinansowanie części kosztów prowadzenia […]

więcej

Należyte wykonanie umowy zawartej w trybie przetargu lub zamówienia publicznego

Jaki jest wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy zawartej w trybie przetargu / zamówienia publicznego? W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych […]

więcej

Poręczenia i gwarancje z BGK, Wniosek o pomoc – epidemia koronawirusa

Poręczenia i gwarancje z BGK – Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z epidemią koronawirusa. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, umożliwia Bankowi Gospodarstwa Krajowego udzielanie poręczeń i gwarancji spłaty […]

więcej

Obniżenie raty kredytu firmowego lub odroczenie spłaty – epidemia koronawirusa

Jak odroczyć lub zmienić raty kredytów firmowych w czasie epidemii koronawirusa? Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, umożliwia bankom dokonanie zmian określonych w umowie kredytowej warunków oraz terminów spłaty […]

więcej

Odstąpienie od umowy – przetarg, zamówienia publiczne

Czy można odstąpić od umowy zawartej w trybie przetargu / zamówienia publicznego? Żaden z przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw nie wprowadza takiego uprawnienia dla wykonawcy. Okoliczności związane […]

więcej

Zmiana terminu wykonania umowy – PZP, zamówienia publiczne 2020

Czy można żądać zmiany terminu wykonania umowy zawartej w trybie przetargu / zamówienia publicznego ? Tak, na gruncie przepisów wprowadzonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zamawiający po uzgodnieniu […]

więcej

Zakupy bez przetargu lub zamówienia publicznego w czasie epidemii

Czy w czasie epidemii mogę dokonywać zakupów bez przetargu lub zamówienia publicznego? Tak, wprowadzona ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dopuszcza taką możliwość, jednakże wymaga to zaistnienia określonych przesłanek. […]

więcej

Co to jest stan epidemii?

Czym jest stan epidemii? Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: epidemia – wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących; stan zagrożenia epidemicznego – […]

więcej