Jerzy Grycz Adwokat w Warszawie.

Jerzy Grycz

Adwokat

Jerzy Grycz – informacje o prawniku

Jerzy Grycz jest adwokatem i współpracownikiem kancelarii adwokackiej ŻAKIEWICZ ADWOKACI Żakiewicz Górczak Gawińska Sp. k.. Specjalizuje się w prawie cywilnym i rodzinnym. Prowadzi szereg postępowań, w tym m.in. sprawy rozwodowe, sprawy o alimenty, sprawy związane z ustaleniem ojcostwa oraz wiele innych związanych z prawem rodzinnym. Jest też specjalistą prawa cywilnego. Zna język angielski i niemiecki.

Doświadczenie prawnicze

Jerzy Grycz doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać  pod koniec studiów, od 2004 roku, pracując w różnych warszawskich kancelariach. W latach 2008-2009 współpracował z wydawnictwem Infor publikując artykuły z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od początku pracy zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego i rodzinnego.

Wykształcenie prawnicze
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • studia podyplomowe prawa karnego materialnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
Dodatkowe informacje

Adwokat Jerzy Grycz ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, był również doradcą w sekcji prawa karnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. W Strasburgu ukończył szkolenie dotyczące zasad funkcjonowania Rady Europy, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji. W 2012 roku ukończył studia podyplomowe prawa karnego materialnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Prowadzi również własną kancelarię adwokacką.

INNI PRAWNICY