Wynagrodzenie adwokata i radcy prawnego

Wynagrodzenie adwokata, radcy prawnego z naszej kancelarii zawsze określamy na podstawie umowy z klientem. Wynika to wprost z art. 16 U.Pr.A. ustawy prawo o adwokaturze i tożsamego przepisu ustawy o radcach prawnych. Wszystkie usługi kancelarii adwokackiej opodatkowane są 23% stawką podatku VAT. W celu uzyskania wyceny lub oferty skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Wynagrodzenie – możliwe rodzaje rozliczeń

Pracując dla naszych klientów stosujemy następujące sposoby rozliczeń:

  1. Wynagrodzenie ryczałtowe (ryczałt) – to forma rozliczeń, którą stosujemy najczęściej w sprawach, które pozwalają z góry oszacować niezbędny nakład pracy i czas potrzebny do ich prowadzenia. W przypadku ryczałtu umówione wynagrodzenie obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie danej sprawy (w danej instancji, za przygotowanie pisma itp.), a umowa określa z góry zakres czynności kancelarii objętych wynagrodzeniem ryczałtowym. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia, a jego wysokość zależy od koniecznego nakładu pracy w konkretnej sprawie.
  2. Wynagrodzenie godzinowe – to podstawa rozliczeń wszystkich usług prawnych kancelarii, które wymagają od nas nakładu pracy i zaangażowania w niemożliwym z góry do przewidzenia wymiarze.  Podstawą określenia wynagrodzenia adwokata i radcy prawnego w takim wypadku jest czas poświęcony na pracę dla danego klienta/przy danej sprawie. Ta forma rozliczeń będzie najkorzystniejsza dla podmiotów (najczęściej firm), które potrzebują stałej pomocy prawnej w nieokreślonym wymiarze. Wynagrodzenie zależne jest od ilości godzin poświęconych na pracę kancelarii w przyjętym cyklu rozliczeniowym.
  3. Wynagrodzenie za sukces (tzw. success fee) – to wynagrodzenie płatne w przypadku wygrania przez nas sprawy. Taką formę rozliczeń stosujemy jedynie łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym lub godzinowym. Jeśli umawiamy się z klientem na zapłatę za sukces to wynagrodzenie ryczałtowe lub godzinowe może być odpowiednio niższe. Kwotę wynagrodzenia za sukces kancelarii określamy np. procentowo i uzależniamy od wygranej w konkretnej sprawie (np. procent od zasądzonej przez sąd na rzecz klienta kwoty).

Przepisy obowiązujące w Polsce zabraniają zawierania umów, w których wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego będzie płatne tylko w przypadku wygrania przez niego sprawy. Oznacza to, że adwokat nie może prowadzić sprawy “za darmo” i otrzymać honorarium jedynie w przypadku wygrania sprawy.

Wynagrodzenie – sposoby i metody płatności

Przyjmujemy wpłaty kartami kredytowymi i za pośrednictwem PayPal.

Przyjmujemy wpłaty za pośrednictwem PayPal.

Przyjmujemy płatności za świadczone przez nas usługi prawne:

  • w gotówce
  • przelewem na konto
  • kartami kredytowymi na miejscu w kancelarii
  • kartami debetowymi/kredytowymi za pośrednictwem PayPal
  • poprzez wpłaty z konta PayPal

Numery rachunków bankowych oraz wpłaty za pośrednictwem PayPal dostępne są tutaj.

Wynagrodzenie – najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Adwokat cennik. Czy istnieje cennik usług adwokackich?

Z uwagi na bardzo restrykcyjne zasady etyki zawodowej w naszej kancelarii nie ma oficjalnego cennika usług adwokackich. Praca naszych adwokatów i radców prawnych wyceniana jest indywidualnie z uwzględnieniem zawiłości sprawy, niezbędnego nakładu pracy i czasu. Cennik adwokatów w tym samym mieście może różnić się diametralnie.

Jak oblicza się wynagrodzenie adwokata w postępowaniach sądowych?

W zależności od rodzaju sprawy i trybu postępowania wynagrodzenie adwokata w sprawach cywilnych, w sprawach karnych lub za konkretną sprawę, np. za rozwód, w sprawie o alimenty, za obronę z urzędu czy w postępowaniu egzekucyjnym obliczane jest na podstawie zasad określonych w rozporządzeniu.

Te stawki opłat za czynności adwokackie określone w odrębnych przepisach (rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie) dotyczą jedynie wynagrodzenia za czynności adwokackie, które pokrywane jest przez Skarb Państwa, np. w przypadku ustanowienia adwokata z urzędu lub w przypadku zasądzania kosztów postępowania od strony przegrywającej proces.

Jakie są ceny adwokatów w naszej kancelarii?

Nie konkurujemy na rynku cenami. W pracy naszej kancelarii stawiamy na jakość, a nie na cenę. Nie oznacza to, że ceny usług naszej kancelarii są kalkulowane z pokrzywdzeniem naszych klientów. Każda kancelaria adwokacka ustala swoje ceny indywidualnie kierując się przy tym szeregiem czynników. Dla nas najważniejsze jest zaproponowanie klientom wynagrodzenia, które będzie adekwatne do naszego zaangażowania, wysiłku i wiedzy.