1. Typ usługowy: aktywność osób innych niż narkomani, polegająca na popełnianiu przestępstw, które prowadzą do dostarczania osobom uzależnionym środków odurzających czy psychotropowych. Motywacja: uzyskanie korzyści majątkowych ze sprzedaży środków odurzających.
  2. Typy przestępstw popełnianych w celu zdobycia narkotyków: sprawcami są osoby uzależnione, a motywem zdobycie środków odurzających bądź pieniędzy umożliwiających ich zakupu.
  3. Typy przestępstw popełnianych pod wpływem narkotyków: popełnienie przestępstwa wskutek oddziaływania środka odurzajacego na organizm zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego np. w czasie głodu narkotykowego.
  4. Typy przestępstw popełniane przez konsumentów: wynikające z obniżenia lub zaniku zdolności do bezpiecznego wykonywania pewnych zawodów wskutek zażywania narkotyków.
  5. Typy przestępstw popełnianych przez obniżenie hamulców moralnych: zażywanie środków odurzających powoduje osłabienie woli, zanik uczuć wyższych, rozluźnienie hamulców moralnych.