Art. 81 KKS • Niedopełnienie Obowiązku Zgłoszenia Aktualizującego • Kodeks Karny Skarbowy

Treść przepisu art. 81 kks z podziałem na poszczególne paragrafy (§):

  1. Podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi:
    1) nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych albo też podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne,
    2) dokonuje zgłoszenia więcej niż jeden raz,
    3) nie podaje numeru identyfikacji podatkowej lub podaje numer nieprawdziwy, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
  2. (uchylony)

Prawo i sprawy karne skarbowe

Masz sprawę z art. 81 kks? Kancelaria adwokacka ŻAKIEWICZ ADWOKACI świadczy profesjonalne usługi prawne w zakresie prawa karnego skarbowego. Prowadzimy wszelkie rodzaje spraw karnych skarbowych.