Art. 80a KKS • Nieprawidłowości w Informacji Podsumowującej • Kodeks Karny Skarbowy

Treść przepisu art. 80a kks z podziałem na poszczególne paragrafy (§):

  1. Kto w informacji podsumowującej podaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
  2. Kto, wbrew obowiązkowi, nie składa w terminie właściwemu organowi informacji podsumowującej,  podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Prawo i sprawy karne skarbowe

Masz sprawę z art. 80a kks? Kancelaria adwokacka ŻAKIEWICZ ADWOKACI świadczy profesjonalne usługi prawne w zakresie prawa karnego skarbowego. Prowadzimy wszelkie rodzaje spraw karnych skarbowych.