Art. 79 KKS • Brak Obliczającego i Pobierającego Podatek • Kodeks Karny Skarbowy

Treść przepisu art. 79 kks z podziałem na poszczególne paragrafy (§):

  1. Płatnik lub inkasent, który nie wyznacza w wymaganym terminie osoby, do której obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, lub nie zgłasza właściwemu miejscowo organowi podatkowemu wymaganych danych takiej osoby, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
  2. Tej samej karze podlega płatnik, który nie składa w terminie deklaracji.

Prawo i sprawy karne skarbowe

Masz sprawę z art. 79 kks? Kancelaria adwokacka ŻAKIEWICZ ADWOKACI świadczy profesjonalne usługi prawne w zakresie prawa karnego skarbowego. Prowadzimy wszelkie rodzaje spraw karnych skarbowych.