Art. 78 KKS • Naruszenie Procedury Podatkowej • Kodeks Karny Skarbowy

Treść przepisu art. 78 kks z podziałem na poszczególne paragrafy (§):

  1. Płatnik, który nie pobiera podatku albo pobiera go w kwocie niższej od należnej,  podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
  2. Jeżeli kwota niepobranego podatku jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1  podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
  3. Jeżeli kwota niepobranego podatku nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Prawo i sprawy karne skarbowe

Masz sprawę z art. 78 kks? Kancelaria adwokacka ŻAKIEWICZ ADWOKACI świadczy profesjonalne usługi prawne w zakresie prawa karnego skarbowego. Prowadzimy wszelkie rodzaje spraw karnych skarbowych.