Art. 69 KKS • Bezprawność Czynności Handlowych • Kodeks Karny Skarbowy

Treść przepisu art. 69 kks z podziałem na poszczególne paragrafy (§):

  1. Kto bez przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia podejmuje czynności bezpośrednio związane z produkcją, importem lub obrotem wyrobami akcyzowymi, a także z ich oznaczaniem znakami akcyzy, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
  2. Kto podaje nieprawdziwe dane o rodzaju, ilości lub jakości wyprodukowanych wyrobów akcyzowych,  podlega karze grzywny do 360 stawek dziennych.
  3. Kto wbrew przepisom usuwa wyroby akcyzowe z miejsca produkcji, przerobu, zużycia, przechowywania lub pod-czas przewozu, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
  4. Usiłowanie przestępstwa skarbowego określonego w § 2 lub 3 jest karalne.

Prawo i sprawy karne skarbowe

Masz sprawę z art. 69 kks? Kancelaria adwokacka ŻAKIEWICZ ADWOKACI świadczy profesjonalne usługi prawne w zakresie prawa karnego skarbowego. Prowadzimy wszelkie rodzaje spraw karnych skarbowych.