Art. 66 KK • Warunkowe Umorzenie Postępowania • Kodeks Karny

Treść przepisu art. 66 kk z podziałem na poszczególne paragrafy (§):

  1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.
  2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Prawo i sprawy karne

Masz sprawę karną i zastanawiasz się czy złożyć wniosek o warunkowe umorzenie w trybie art. 66 kk? Kancelaria adwokacka ŻAKIEWICZ ADWOKACI świadczy profesjonalne usługi prawne w zakresie prawa karnego. Prowadzimy wszelkie rodzaje spraw karnych.