Art. 62a ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii | Narkotyki na Własny Użytek, Posiadanie Nieznacznej Ilości

Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3 (posiadanie), są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

 

Więcej na ten temat

Przeczytaj artykuł dotyczący tego przepisu – Możliwość odstąpienia od ścigania za posiadanie narkotyków.  Więcej o posiadaniu narkotyków – Posiadanie Narkotyków. Dowiedz się również jakie prawa ma podejrzany i oskarżony w postępowaniu karnym – Co muszę wiedzieć jako podejrzany/oskarżony?.

Pomysły na obronę

Nieznaczna ilość to pojęcie nieostre. Argumentów przemawiających za uznaniem danej ilości narkotyku za ilość nieznaczną w rozumieniu tego przepisu należy szukać w orzecznictwie.

Powiązane Usługi AdwokackiePowiązane Usługi Adwokackie

Jeżeli szukasz adwokata w sprawie karnej związanej z narkotykami na własny użytek skorzystaj z Formularza Kontaktowego lub zobacz powiązane usługi adwokackie dostępne online, np. Porada Prawna Prawo Karne.

Zastrzeżenie

Dokładamy starań aby przepisy prawne na stronie były aktualne, jadnak zawsze należy sprawdzić czy tekst ustawy nie uległ zmianie. Aktualna treść Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii jest dostępna w bazie ISAP pod adresem – Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 (trzeba wybrać tekst ujednolicony).