Art. 61 KKS • Uchybienia w Prowadzeniu Ksiąg • Kodeks Karny Skarbowy

Treść przepisu art. 61 kks z podziałem na poszczególne paragrafy (§):

  1. Kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
  2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
  3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto wadliwie prowadzi księgę.

Prawo i sprawy karne skarbowe

Masz sprawę z art. 61 kks? Kancelaria adwokacka ŻAKIEWICZ ADWOKACI świadczy profesjonalne usługi prawne w zakresie prawa karnego skarbowego. Prowadzimy wszelkie rodzaje spraw karnych skarbowych.