Art. 60 U.P.N. | Odpowiedzialność Karna Właściciela i Zarządcy Lokalu | Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii

Kto, będąc właścicielem lub działającym w jego imieniu zarządcą albo kierownikiem zakładu gastronomicznego, lokalu rozrywkowego lub prowadząc inną działalność usługową, mając wiarygodną wiadomość o popełnieniu przestępstwa określonego w Art. 56 U.P.N., Art. 58 U.P.N. lub Art. 59 U.P.N. na terenie tego zakładu lub lokalu, nie powiadamia o tym niezwłocznie organów ścigania, podlega

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Więcej na ten temat

Przeczytaj artykuł dotyczący przestępstw narkotykowych – Przestępstwa Narkotykowe. Dowiedz się również jakie prawa ma podejrzany i oskarżony w postępowaniu karnym – Co muszę wiedzieć jako podejrzany/oskarżony?.

Pomysły na obronę

Udowodnienie świadomości, że na terenie lokalu dochodzi do popełniania przestępstw narkotykowych, np. handlu narkotykami jest bardzo trudne. Najczęściej oskarżenie będzie oparte na monitoringu i zeznaniach świadków (np. barmanów), o tym że właściciel wiedział o procederze. Kontrola zeznań świadków jest najlepszym sposobem obrony w takim wypadku.

Powiązane Usługi Adwokackie

Jeżeli szukasz adwokata w sprawie karnej związanej z wiedzą o handlu narkotykami w lokalu skorzystaj z Formularza Kontaktowego lub zobacz powiązane usługi adwokackie dostępne online, np. Porada Prawna Prawo Karne.

Zastrzeżenie

Dokładamy starań aby przepisy prawne na stronie były aktualne, jadnak zawsze należy sprawdzić czy tekst ustawy nie uległ zmianie. Aktualna treść Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii jest dostępna w bazie ISAP pod adresem – Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 (trzeba wybrać tekst ujednolicony).