Art. 59 U.P.N. | Udzielanie Narkotyków Zarobkowe | Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega

karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia takiego środka lub substancji, podlega

karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Więcej na ten temat

Przeczytaj artykuł dotyczący przestępstw narkotykowych – Przestępstwa Narkotykowe. Dowiedz się również jakie prawa ma podejrzany i oskarżony w postępowaniu karnym – Co muszę wiedzieć jako podejrzany/oskarżony?.

Pomysły na obronę

W zależności od okoliczności sprawy znaczenie będą miały – ilość udzielonego narkotyku oraz okres w jakim go udzielano oraz rodzaj i rozmiar osiągniętych korzyści. Warto starać się o kwalifikację z § 3 albo Art. 58 U.P.N.. Pojęcie korzyści majątkowej lub osobistej rozumiane jest bardzo szeroko. Zagrożenie karami jest wysokie, więc czasami warto negocjować z oskarżycielami.

Powiązane Usługi Adwokackie

Jeżeli szukasz adwokata w sprawie karnej związanej z zarobkowym udzielaniem narkotyków skorzystaj z Formularza Kontaktowego lub zobacz powiązane usługi adwokackie dostępne online, np. Porada Prawna Prawo Karne.

Zastrzeżenie

Dokładamy starań aby przepisy prawne na stronie były aktualne, jadnak zawsze należy sprawdzić czy tekst ustawy nie uległ zmianie. Aktualna treść Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii jest dostępna w bazie ISAP pod adresem – Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 (trzeba wybrać tekst ujednolicony).