Art. 58 U.P.N. | Udzielanie Narkotyków, Nakłanianie | Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii

§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega

karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie, podlega

karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Więcej na ten temat

Przeczytaj artykuł dotyczący przestępstw narkotykowych – Przestępstwa Narkotykowe. Dowiedz się również jakie prawa ma podejrzany i oskarżony w postępowaniu karnym – Co muszę wiedzieć jako podejrzany/oskarżony?.

Pomysły na obronę

W zależności od okoliczności sprawy znaczenie będą miały – ilość udzielonego narkotyku oraz okres w jakim go udzielano. Warto starać się o kwalifikację z § 1, granica pomiędzy § 1 i 2 jest płynna, a zagrożenie karne skrajnie różne. Określenie czy udzielano znacznych ilości jest nieostre, argumentów dotyczących interpretacji tego pojęcia należy szukać w orzecznictwie.

Powiązane Usługi Adwokackie

Jeżeli szukasz adwokata w sprawie karnej związanej z udzielaniem narkotyków skorzystaj z Formularza Kontaktowego lub zobacz powiązane usługi adwokackie dostępne online, np. Porada Prawna Prawo Karne.

Zastrzeżenie

Dokładamy starań aby przepisy prawne na stronie były aktualne, jadnak zawsze należy sprawdzić czy tekst ustawy nie uległ zmianie. Aktualna treść Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii jest dostępna w bazie ISAP pod adresem – Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 (trzeba wybrać tekst ujednolicony).