Art. 57 KKS • Uporczywe Niepłacenie Podatku • Kodeks Karny Skarbowy

Treść przepisu art. 57 kks z podziałem na poszczególne paragrafy (§):

  1. Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
  2. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie skarbowe określone w § 1 wpłacono w całości należny podatek na rzecz właściwego organu.

Prawo i sprawy karne skarbowe

Masz sprawę z art. 57 kks? Kancelaria adwokacka ŻAKIEWICZ ADWOKACI świadczy profesjonalne usługi prawne w zakresie prawa karnego skarbowego. Prowadzimy wszelkie rodzaje spraw karnych skarbowych.