Art. 56 U.P.N. | Obrót Narkotykami, Handel Narkotykami | Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii

§ 1. Kto, wbrew przepisom art. 33–35, art. 37 i art. 40, wprowadza do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe lub słomę makową albo uczestniczy w takim obrocie, podlega

grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej, sprawca podlega

grzywnie i karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 

Więcej na ten temat

Przeczytaj artykuł dotyczący przestępstw narkotykowych – Przestępstwa Narkotykowe. Dowiedz się również jakie prawa ma podejrzany i oskarżony w postępowaniu karnym – Co muszę wiedzieć jako podejrzany/oskarżony?.

Pomysły na obronę

W zależności od okoliczności sprawy znaczenie będą miały – ilość wprowadzonego do obrotu narkotyku oraz okres w jakim trwał obrót. Warto starać się o kwalifikację z § 2. Zagrożenie karami jest wysokie, więc czasami warto negocjować z oskarżycielami.

Powiązane Usługi Adwokackie

Jeżeli szukasz adwokata w sprawie karnej związanej z obrotem lub handlem narkotykami skorzystaj z Formularza Kontaktowego lub zobacz powiązane usługi adwokackie dostępne online, np. Porada Prawna Prawo Karne.

Zastrzeżenie

Dokładamy starań aby przepisy prawne na stronie były aktualne, jadnak zawsze należy sprawdzić czy tekst ustawy nie uległ zmianie. Aktualna treść Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii jest dostępna w bazie ISAP pod adresem – Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 (trzeba wybrać tekst ujednolicony).