Art. 54 U.P.N. | Sprzęt do Produkcji Narkotyków | Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii

§ 1. Kto wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa lub nabywa przyrządy, jeżeli z okoliczności wynika, że służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych, podlega

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto:

  1. przystosowuje do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania, przerobu lub konsumpcji środków odurzających lub substancji psychotropowych naczynia i przyrządy, choćby były wytworzone w innym celu, albo
  2. wchodzi w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 53 ust. 2.

 

Więcej na ten temat

Przeczytaj artykuł dotyczący przestępstw narkotykowych – Przestępstwa Narkotykowe. Dowiedz się również jakie prawa ma podejrzany i oskarżony w postępowaniu karnym – Co muszę wiedzieć jako podejrzany/oskarżony?.

Pomysły na obronę

W zależności od okoliczności sprawy znaczenie będzie miał rozmiar i charakter produkcji urządzeń i sprzętu do produkcji narkotyków. Przeznaczenie poszczególnych urządzeń musi ustalać biegły bo wymaga to ustaleń i wiedzy specjalistycznej.

Powiązane Usługi Adwokackie

Jeżeli szukasz adwokata w sprawie karnej związanej z produkcją sprzętu do produkcji narkotyków skorzystaj z Formularza Kontaktowego lub zobacz powiązane usługi adwokackie dostępne online, np. Porada Prawna Prawo Karne.

Zastrzeżenie

Dokładamy starań aby przepisy prawne na stronie były aktualne, jadnak zawsze należy sprawdzić czy tekst ustawy nie uległ zmianie. Aktualna treść Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii jest dostępna w bazie ISAP pod adresem – Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 (trzeba wybrać tekst ujednolicony).