Art. 53 U.P.N. | Produkcja Narkotyków | Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii

§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych albo słomy makowej lub czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega

grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

 

Więcej na ten temat

Przeczytaj artykuł dotyczący przestępstw narkotykowych – Przestępstwa Narkotykowe. Dowiedz się również jakie prawa ma podejrzany i oskarżony w postępowaniu karnym – Co muszę wiedzieć jako podejrzany/oskarżony?.

Pomysły na obronę

W zależności od okoliczności sprawy znaczenie będą miały – ilość produkowanego  narkotyku i rozmiar osiągniętych korzyści. Pojęcie korzyści majątkowej lub osobistej rozumiane jest bardzo szeroko. Zagrożenie karami jest wysokie, więc czasami warto negocjować z oskarżycielami.

Powiązane Usługi Adwokackie

Jeżeli szukasz adwokata w sprawie karnej związanej z produkcją narkotyków skorzystaj z Formularza Kontaktowego lub zobacz powiązane usługi adwokackie dostępne online, np. Porada Prawna Prawo Karne.

Zastrzeżenie

Dokładamy starań aby przepisy prawne na stronie były aktualne, jadnak zawsze należy sprawdzić czy tekst ustawy nie uległ zmianie. Aktualna treść Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii jest dostępna w bazie ISAP pod adresem – Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 (trzeba wybrać tekst ujednolicony).