Art. 4 § 1 KKW | Podstawowe Zasady Traktowania Skazanego | Kodeks Karny Wykonawczy

 § 1. Kary, środki karne, środki kompensacyjne, przepadek, środki zabezpieczające i środki zapobiegawcze wykonuje się w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności ludzkiej skazanego. Zakazuje się stosowania tortur lub nieludzkiego albo poniżającego traktowania i karania skazanego.

Aktualizacja 16.02.2017 r. MG