Art. 312 KK | Puszczanie w Obieg Fałszywych Środków Płatniczych | Kodeks Karny

Kto puszcza w obieg podrobiony albo przerobiony pieniądz, inny środek płatniczy albo dokument określony w art. 310 § 1, który sam otrzymał jako prawdziwy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Aktualizacja 16.02.2017 r. MG