Art. 294 KK | Zaostrzenie odpowiedzialności | Kodeks Karny

§ 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 278 § 1 lub 2 (kradzież), art. 284 § 1 lub 2 (przywłaszczenie), art. 285 § 1 (nielegalne uruchomienie impulsów telefonicznych), Art. 286 § 1 (oszustwo), art. 287  § 1 (oszustwo komputerowe), art. 288 § 1 lub 3 (zniszczenie rzeczy), lub w art. 291 § 1 (paserstwo umyślne), w stosunku do mienia znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Tej samej karze podlega sprawca, który dopuszcza się przestępstwa wymienionego w § 1 w stosunku do dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury.

Aktualizacja 25.01.2017 r. MŻ