Art. 292 KK | Paserstwo Nieumyślne | Kodeks Karny

§ 1. Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia,  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. W wypadku znacznej wartości rzeczy, o której mowa w § 1, sprawca  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Aktualizacja, 29.03.2017 r. MG