Treść Art. 286 KK

§ 1.

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8*.

§ 2.

Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

§ 3. 

W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. 

Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Znalazłeś treść Art. 286 Kodeksu Karnego. Co dalej?

Dobry traf. Możesz zostać z nami i:

Przeczytaj nasz artykuł dot. Art. 286 KK - Oszustwo, Wyłudzenie.przeczytać nasze artykuły dotyczące oszustw i wyłudzeń – Oszustwo, Oszustwa Ubezpieczeniowe i Wyłudzenie Kredytu, a jeśli masz własną sprawę karną o oszustwo możesz poznać prawa podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym – Co muszę wiedzieć jako podejrzany/oskarżony? albo pokrzywdzonego – Co muszę wiedzieć jako pokrzywdzony?.

Pomysły na Obronę - Adwokat Sprawy Karne.poznać nasze pomysły na obronę – Naszym zdaniem w zależności od rozmiarów wyrządzonej oszustwem szkody zawsze warto starać się o kwalifikację z § 3 i np. warunkowe umorzenie postępowania. Oszustwo jest trudne do udowodnienia bo sąd musi ocenić wiele przesłanek, m.in. zamiar sprawcy. Ocena zamiaru najczęściej opiera się na zeznaniach świadków, które trzeba skrupulatnie weryfikować w drodze pytań na rozprawie.

Kup Usługi Adwokackie Online.kupić usługi adwokackie – Jeżeli szukasz adwokata w sprawie karnej o oszustwo i potrzebujesz obrońcy lub zostałeś pokrzywdzony i potrzebujesz pomocy adwokackiej skorzystaj z Formularza Kontaktowego lub zobacz powiązane usługi adwokackie dostępne online, np. Porada Prawna Prawo Karne.

sprawdzić powiązane przepisy *Zagrożenie karą za oszustwo może być znacznie wyższe – zobacz Art. 294 KK. Z Art. 286 KK powiązane są przepisy Art. 297 KK – wyłudzenie kredytu, Art. 115 KK  – definicja mienia, Art. 115 § 4 KK – definicja korzyści majątkowej. Warto również zapoznać się z Art. 335 KPK i Art. 387 KPK – tzw. dobrowolne poddanie się karze, bardzo często proponowane w sprawach karnych, a niekoniecznie korzystne dla podejrzanego lub oskarżonego.

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie dotyczące aktualności przepisów - Nota Prawna.Dokładamy starań aby przepisy prawne na stronie były aktualne, jadnak zawsze należy sprawdzić czy tekst ustawy nie uległ zmianie. Aktualna treść Ustawy Kodeks Karny jest dostępna za darmo w bazie ISAP pod adresem – Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 (trzeba wybrać tekst ujednolicony).

Inne określenia na Art. 286 KK

Oszustwo, Oszustwo Kodeks Karny, Oszustwo KK, Art 286 kk, 286 kk,  Art. 286 KK, Art. 286 § 1 KK, Wyłudzenie, Wyłudzenie Pieniędzy, Wyłudzenie Kodeks Karny, Wyłudzenie KK, Wyłudzenie Pieniędzy Kodeks Karny.