Treść Art. 258 KK

§ 1.

Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2.

Jeżeli grupa albo związek określone w § 1 mają charakter zbrojny albo mają na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3.

Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4.

Kto grupę albo związek mające na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Znalazłeś treść Art. 258 Kodeksu Karnego. Co dalej?

Dobry traf. Możesz zostać z nami i:

Przeczytaj nasz artykuł Spraw Karnychprzeczytać nasze artykuły dotyczące instytucji Świadka Koronnego oraz spraw karnych –  Adwokat Sprawy Karne, a jeśli masz własną sprawę karną o udział w zorganizowanej grupie przestępczej możesz poznać prawa podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym – Co muszę wiedzieć jako podejrzany/oskarżony?

Pomysły na Obronę - Adwokat Sprawy Karne.poznać nasze pomysły na obronę –W pierwszej kolejności należy zbadać czy grupa, w której działał sprawca miała charakter zorganizowany, a także czy działanie grupy było nastawione na osiągnięcie celu określonego w przepisie. Okolicznością łagodzącą w sprawie może być również dobrowolne wystąpienie z grupy i współpraca z organami ścigania.

Kup Usługi Adwokackie Online.kupić usługi adwokackie – Jeżeli szukasz adwokata w sprawie karnej dotyczącej udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i potrzebujesz obrońcy lub pomocy adwokackiej skorzystaj z Formularza Kontaktowego lub zobacz powiązane usługi adwokackie dostępne online, np. Porada Prawna Prawo Karne.

sprawdzić powiązane przepisy – W odniesieniu do wyżej wymienionego przepisu należy zapoznać się z Art. 115 § 20 KK – Przestępstwo o charakterze terrorystycznym oraz z Art. 259 KK – Dobrowolne odstąpienie od udziału w grupie przestępczej. Warto również przyjrzeć się  Art. 335 KPK i Art. 387 KPK – tzw. dobrowolne poddanie się karze, bardzo często proponowane w sprawach karnych, a niekoniecznie korzystne dla podejrzanego lub oskarżonego.

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie dotyczące aktualności przepisów - Nota Prawna.Dokładamy starań aby przepisy prawne na stronie były aktualne, jednak zawsze należy sprawdzić czy tekst ustawy nie uległ zmianie. Aktualna treść Ustawy Kodeks Karny jest dostępna za darmo w bazie ISAP pod adresem – Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 (trzeba wybrać tekst ujednolicony).